Title: Analýza fungování integrovaného záchranného systému v politikách euroregionů a jednotlivých politik EU (případová studie spolupráce)
Other Titles: Analysis of the functioning of the integrated rescue system in the Euro-regions and EU individual policies (case study of cooperation)
Authors: Štěpánek, Martin
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10352
Keywords: Bhópál;Evropská unie;Evropský program na ochranu kritické infrastruktury;Hasičský záchranný sbor ČR;integrovaný záchranný systém;Kodaňská škola;kritická infrastruktura;sekuritizace;Stockholmský program
Keywords in different language: Bhopal;Copenhagen school;critical infrastructure;European programme of critical infrastructure protection;European union;Fire brigade of Czech republic;integrated emergency mechanism;securitization;Stockholm programme
Abstract: Tato diplomová práce se řeší téma vnitřní bezpečnosti EU a její vztah k k politikám euroregionu. Na příkladu jednotek požární ochrany se snaží dokázat, jakým způsobem politika EU ovlivňuje budování integrovaného záchranného systému a usnadňuje přeshraniční spolupráci záchranářských jednotek.
Abstract in different language: Diploma thesis analyses a change in perception of internal security and its relation to the European Union and policy of euroregions. They are trying to prove, how EU policy affects the integrated rescue system and facilitates cross-rescue units as example of fire brigades.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Stepanek_ved.pdfPosudek vedoucího práce354,9 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek_Oponent_Behensky.docxPosudek oponenta práce45,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce327,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.