Název: Klasifikace ledovcových forem reliéfu Vysokých Tater podle stáří odlednění v průběhu pozdního glaciálu
Další názvy: Classification of glacial landforms in the High Tatra Mountains by the age of deglaciation during the Late glacial
Autoři: Kupková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Pavel
Oponent: Šilhán, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10357
Klíčová slova: Glaciální kar;morfometrie karu;datování obnažených povrchů;deglaciace;čtvrtohory;GIS;Vysoké Tatry.
Klíčová slova v dalším jazyce: Glacial cirque;cirque morphometry;exposure dating;deglaciation;Quaternary;GIS;the High Tatra Mountains.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá glaciálními kary Vysokých Tater - z pohledu jejich morfometrických charakteristik (statistická analýza). Tyto byly dále zahrnuty do geodatabáze (GIS) a doplněny návrhem deglaciační chronologie (stanovena na základě dosud publikovaných studií, v jejichž rámci autoři datovali obnažené povrchy v karech Vysokých Tater).
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the relict glacial landforms of the High Tatra Mountains, Slovakia and Poland, from the point of geomorphometry. The morphometric characteristics of glacial cirques were measured, calculated or derived, and subsequently followed by a statistical analysis. All these data were included into a geodatabase (GIS) that was upgraded in the final step of the study with the classification of deglaciation. The study is divided into chapters. Firstly, the author set the aims of the thesis and a study question (hypothesis). The main objectives were: to identify all the cirques in the High Tatra Mountains; to classify these landforms according to the age of deglaciation; to include that information into the geodatabase and specify it. The author expected in her hypothesis that the cirques with similar morphometric characteristics will be also the similar age of deglaciation. Following sections were focused on the theoretical basis of the geological background of the study area, the glacial erosion and its forms, the Quaternary glaciations and climate conditions. Consequently, the paper involved practical chapters in which the author dealt with the cirque morphometry and statistically analyzed the data obtained for the whole mountain range of the High Tatras. Last but not least, a section concerned with the results of the preceding exposure dating studies was included, followed by the attempt to classify the landforms according to its age of deglaciation. Finally, the index of resources, graphs and tables was listed. The submitted study attempts to provide a complex perspective on the whole area of interest, and eventually set a basis for future interdisciplinary studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Kupkova2013.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kupkova_ved_ZSV-GEO.docxPosudek vedoucího práce44,45 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
KUPKOVA_OPO_ZSV_GEO.docxPosudek oponenta práce103,42 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Veronika Kupkova.pdfPrůběh obhajoby práce362,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.