Title: Spolupráce a koordinace politik donorských a recipientských států
Other Titles: Cooperation and Coordination of Policies of Donor and Recipient States
Authors: Bartošová, Barbora
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10360
Keywords: rozvojová spolupráce;rozvoj;harmonizace;Velká Británie;Německo
Keywords in different language: development assistance;development;harmonization;United Kingdom;Germany
Abstract: Diplomová práce s názvem Spolupráce a koordinace politik donorských a recipientských států se zabývá myšlenkou harmonizace rozvojových strategií. Práce se zaměřuje především na koordinaci rozvojových politik ve zdravotním sektoru. Právě v tomto sektoru lze po roce 2000 zaznamenat prudký nárůst finančních prostředků rozvojové pomoci. Hlavním předpokladem pro analýzu je skutečnost, že sjednocování rozvojových strategií by se mělo odrážet také v alokaci finančních prostředků na daný sektor. Předmětem výzkumu jsou dva velcí evropští donoři - Spolková republika Německo a Velká Británie.
Abstract in different language: This thesis with the title "Cooperation and coordination of politics of donor and recipient states" deals with the idea of harmonization of development strategies. The thesis focuses primarily on coordination of development politics in health sphere. Particularly in this sphere there is a steep growth of financial resources of development aid after the year 2000. The assumption for analysis is the fact that integration of the development strategies should be reflected also in allocation of the financial resources for the given sphere. Two big European donors - Germany and Great Britain are subjects of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosova_DP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
bartosova_ved_mvmgr.docxPosudek vedoucího práce44,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bartosova_OPO_MV.docxPosudek oponenta práce45,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce227,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.