Title: Krajně pravicové strany v zemích Visegrádské čtyřky
Other Titles: Far-right parties in the Visegrad countries
Authors: Procházka, Václav
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10378
Keywords: krajní pravice;krajně pravicové strany;Cas Mudde;Visegrádské země;extremismus;radikalismus;volební programy;DSSS;SNS;LPR;Jobbik
Keywords in different language: far right;far right parties;Cas Mudde;Visegrad countries;extremism;radicalism;election platforms;DSSS;SNS;LPR;Jobbik
Abstract: Tato práce se zabývá krajně pravicovými stranami v prostoru zemí Visegrádské čtyřky. Nejsilnější je v současné době krajní pravice v Maďarsku, kde tamní strana Jobbik je třetí nejsilnější stranou. Obecně lze říci, že krajně pravicové subjekty v zemích Visegrádské čtyřky, splňují stejná programová kritéria, jež pro tento druh stran definoval v prostoru západní Evropy Cas Mudde. Práce se dále věnuje také vývojem krajní pravice ve středovýchodní Evropě a je komparací jednotlivých programů, v nichž analyzuje společné či odlišné prvky.
Abstract in different language: This work deals with the far-right parties in the area of Visegrad countries. The strongest far-right is in Hungary, where the local party Jobbik is the third strongest party now. In general, we can say that the far-right parties in the Visegrad countries meet the same program criteria, which for this kind of parties defined, in the Western Europe, Cas Mudde. The work also deals with development of the far-right in Mideastern Europe and next it is comparation of particular programs, which analyzes the commnon or different elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclav_Prochazka.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce530,6 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka_OPO_DP_POL.docxPosudek oponenta práce41,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vaclav Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce276,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.