Název: Krajně pravicové strany v zemích Visegrádské čtyřky
Další názvy: Far-right parties in the Visegrad countries
Autoři: Procházka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10378
Klíčová slova: krajní pravice;krajně pravicové strany;Cas Mudde;Visegrádské země;extremismus;radikalismus;volební programy;DSSS;SNS;LPR;Jobbik
Klíčová slova v dalším jazyce: far right;far right parties;Cas Mudde;Visegrad countries;extremism;radicalism;election platforms;DSSS;SNS;LPR;Jobbik
Abstrakt: Tato práce se zabývá krajně pravicovými stranami v prostoru zemí Visegrádské čtyřky. Nejsilnější je v současné době krajní pravice v Maďarsku, kde tamní strana Jobbik je třetí nejsilnější stranou. Obecně lze říci, že krajně pravicové subjekty v zemích Visegrádské čtyřky, splňují stejná programová kritéria, jež pro tento druh stran definoval v prostoru západní Evropy Cas Mudde. Práce se dále věnuje také vývojem krajní pravice ve středovýchodní Evropě a je komparací jednotlivých programů, v nichž analyzuje společné či odlišné prvky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the far-right parties in the area of Visegrad countries. The strongest far-right is in Hungary, where the local party Jobbik is the third strongest party now. In general, we can say that the far-right parties in the Visegrad countries meet the same program criteria, which for this kind of parties defined, in the Western Europe, Cas Mudde. The work also deals with development of the far-right in Mideastern Europe and next it is comparation of particular programs, which analyzes the commnon or different elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vaclav_Prochazka.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce530,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka_OPO_DP_POL.docxPosudek oponenta práce41,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vaclav Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce276,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.