Název: Vliv internetu na funkce a vnitřní organizaci politických stran
Další názvy: The Influence of the Internet on the Functions and Inner Organization of Political Parties: A Case Study of the Great Britain and Germany
Autoři: Sváčková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10381
Klíčová slova: politické strany;internet;content analysis;technologický determinismu
Klíčová slova v dalším jazyce: political parties;the Internet;content analysis;Techno-determinism
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je na základě případových studií politických stran ve Velké Británii a Německu zjistit, zda byly naplněny predikce vědců, které tvrdí, že politické strany se budou s rozšířením internetu jako nového média v duchu techno-deterministických přesvědčení měnit, a to ve smyslu své vnitřní organizace a vykonávání některých svých základních funkcí. Teoretická část textu se zabývá internetem obecně, krizí demokracie a politických stran a technologicko deterministickými predikcemi pro jejich funkce a vnitřní organizaci. Praktická část se pokouší na základě obsahové analýzy oficiálních stranických webů tyto predikce ověřit.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the diploma thesis is to find the answers to seven main research questions about the influence of the internet on political parties in the Great Britain and Germany which arise from the Techno-determinist perspective. The text of the thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the special characteristics of the Internet, the crises of democracy and political parties in general and with the Techno-determinist predictions for the functions and inner organization of political parties. The practical part tries to verify the predictions on the basis of the content analysis of the party websites.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svackova DP.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova_dp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce491,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova_opo_DP_POL.pdfPosudek oponenta práce534,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svackova Marie.pdfPrůběh obhajoby práce327,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.