Název: Koncept regionotvornosti : Aplikace na region Pobaltí a region zemí Baltského moře.
Další názvy: New regionalism concept: Application to the Baltic region
Autoři: Taušek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10382
Klíčová slova: nový regionalismus;Pobaltí;regionotvornost;region;Litva;Lotyšsko;Estonsko
Klíčová slova v dalším jazyce: regioness;region;Baltic region;new regionalism approach;Lirhuania;Latvia;Estonia
Abstrakt: Diplomová prace pracuje s hirerachickým konceptem Bjorna Hettneho. Ten se snaží aplikovat na Region Pobaltí. Výzkumná metoda práce je sektorová analýza. Je analyzováno celkem pět sektorů, které v závěru určují stupneň regionotvornosti. Sektory: Geografický region, region jako bezpečnostní komplex, region jako institucionální těleso, region jako občanská společnost a region jako kolektivní aktér. V závěru je sektorová analýza rozebrána.
Abstrakt v dalším jazyce: Since the breakup of the Soviet Union, Baltic countries have become sovereign region in the Central European Europe. The region occupies strategic position in the East coast of the Baltic sea. In 1991, Lithuania, Latvia and Estonia gained independence. After re-establishment of independent statehood of tree countries, it was proved that the need for making common structures and decisions is natural. The common structures were firstly made with a know-how and support of international organizations and actors from outsider of the area. The thesis is focused on examining the Baltic region. Whole study is based on theoretical approach of New Regionalism Approach by the Björn Hettne. Work is divided into theoretical and practical part. New Regionalism Approach works with a hierarchical concept of levels. First part works with the concepts New regionalism approach, regioness regionalism, region, Baltic region, Baltic Sea region, Scandinavia or Nordic countries. Second part is devoted to sector analysis, divided into five different parts. These parts are: region as a geographical concept, region as a regional security complex, region as an institution, region as a civil society and finally region as a collective actor. The result of the sector analysis will show the level of regioness in the region. In the conclusion, I summarized all the analysis and confirm or denied hypotheses of my study. I also answered the questions I put in the beginning of the work. Study wanted to show if the Baltic region is due to the New regionalism approach established region and work on the all five levels of regioness. This hypothesis was denied due to the result analysis. But it was confirmed that regioness is getting deeper since the region broke up with USSR.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2013 Tausek.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tausek_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce903,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tausek-OPO-MV-NMgr.docxPosudek oponenta práce40,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vaclav Tausek.pdfPrůběh obhajoby práce428,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.