Title: Geopolitické teorie v rámci politiky zadržování komunismu
Other Titles: Geopolitical Theory in the Policy of Containment of Communism
Authors: Vachová, Soňa
Advisor: Šanc, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10384
Keywords: geopolitika;USA;zadržování komunismu;Nicholas John Spykman;Saul Bernard Cohen;zahraniční politika;SSSR;studená válka;bipolární systém;Rimland;Heartland;pásma otřesů
Keywords in different language: geopolitics;USA;policy of containment;Nicholas John Spykman;Saul Bernard Cohen;foreign policy;USSR;cold war;bipolar system;Rimland;Heartland;shatterbelts
Abstract: Diplomová práce se zabývá tím, do jaké míry byla americká zahraniční politika uplatňovaná v období bipolárního konfliktu aplikací tradičních geopolitických teorií či do jaké míry jimi byla ovlivněna. Za jsem zvolila již tradiční teorii Nicholase Johna Spykmana a moderní teorii Saula Bernarda Cohena, které jsou často považovány za myšlenkové zdroje politiky zadržování komunismu, kterou uplatňovaly Spojené státy americké po skončení druhé světové války. Práce se tudíž zabývá geopolitickou situací USA v období studené války. Na základě analýzy praktické politiky zadržování komunismu a teoretických koncepcí autorů Spykmana a Cohena následně můžeme vyvrátit či potvrdit tvrzení, že tyto teorie lze považovat za ideové základy americké zahraniční politiky v období studené války. Hlavním cílem práce tudíž je, prostřednictvím této analýzy zjistit, zda se americká zahraniční politika s těmito teoriemi shodovala, zda se jimi mohla inspirovat či je jejich podobnost zcela náhodná. Zda tyto teorie lze považovat za praktický návod pro konkrétní politickou praxi. V práci je také osvětlen termín geopolitika a politická geografie. Toto vysvětlení se jeví jako zcela příhodné, jelikož termín geopolitika se ukázal být v rámci politické vědy velmi diskutovaný. Následující kapitoly, se věnují oběma geopolitickým teoriím, představí základy teoretických koncepcí těchto geopolitiků. V rámci kapitol se zaměřím zejména na to, jaké geopolitické oblasti v rámci svých teorií považují autoři za klíčové a jak skrze své teoretické koncepce rozdělují svět. V kapitole nesoucí název Postavení USA ve světovém systému po roce 1945 a politika zadržování komunismu se budu zabývat celkovým postavením Spojených států v poválečném světovém systému. V kapitole představím základní strategické koncepce, které v období po druhé světové válce vznikaly za účelem dát americké zahraniční politice určitý ucelený rámec. Všechny výše zmíněné kapitoly můžeme považovat za teoretický základ celé práce. Následující části se již zabývají praktickými událostmi v rámci americké strategie zadržování komunismu. Výběr konkrétních případů americké praktické politiky zadržování jsem provedla na základě několika kritérií. Prvním z nich je, že konkrétní případ politiky zadržování komunismu musí být lokalizován v oblasti, kterou daný geopolitik pro zadržování považoval za klíčovou. Druhým kritériem výběru je, že se musí jednat o událost, do které přímo USA zasahovaly. Za třetí, událost musí v rámci své periodizace logicky spadat do období bipolárního konfliktu. Posledním kritériem je, že všechny události, kterými se v práci podrobněji zabývám, považuji za vojenskou dimenzi politiky zadržování.
Abstract in different language: This thesis examines the extent to which U.S. foreign policy in the bipolar conflict applied the traditional geopolitical theories or to what extent they have been affected. For my research I have chosen the traditional theory of Nicholas John Spykman and the modern theory of Saul Bernard Cohen, who are often considered to be intellectual resources of the policy of containment, which followed the United States after the Second World War. Work therefore addresses the geopolitical situation in the U.S. during the Cold War. I explain both geopolitical theories, namely the theory of Nicholas Spykman and Saul Cohen. I focused mainly on what both geopolitical authors considered the most important in the areas in which should be policy of containment in an accord to both author´s place. Based on several criterias I have chosen a few historical phenomenas, which may confirm the claim that the U.S. policy of containment can be inspired with these geopolitical theories. For the Rimland area I have chosen two cases ? the Korean War and the second Berlin crisis. In the case of Southeast Asia I have opted for the Vietnam War and in the case of Middle East I have selected War in Afghanistan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sona Vachova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Vachova-VED-POL-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vachova_POL_mgr_opo.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Vachova.pdfPrůběh obhajoby práce301,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.