Název: Geopolitika malých středoasijských postsovětských států
Další názvy: Geopolitics of small ex-Soviet Central Asian states
Autoři: Zlesáková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10385
Klíčová slova: střední Asie;Kazachstán;Kyrgyzstán;Tádžikistán;Turkemnistán;Uzbekistán;Rusko;Čína;geopolitika;USA;blízké zahraničí;malé státy;teorie malých států;Šanghajská organizace spolupráce;Smlouva o kolektivní bezpečnosti;JevrAzEs
Klíčová slova v dalším jazyce: Kazakhstan;Kyrgyzstan;Tajikistan;Turkmenistan;Uzbekistan;small states;theory of small states;USA;Russia;China;SOS;ODKB;JevrAzEs;central Asia
Abstrakt: Aplikace teorie malých států na Středoasijské státy. Hlavním cílem práce je systemticky analyzovat chování středoasijských států na základě teorie malých států. Vzhledem k důležitosti Střední Asie pro současnou geopolitiku, a především specifikům týkající se skladby aktérů působících v této oblasti, se jeví zajímavé aplikovat teorii malých států právě na tento region.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis seeks to apply the theory of small states to the countries of Central Asia.The main objective of this thesis was to systematically analyse the behaviour of the given Central Asian republics in accordance with the theory of small states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zlesakova Andrea.pdfPlný text práce949,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zlesakova_ved_Mgr.MV.pdfPosudek vedoucího práce522,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zlesakova_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce43,87 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zlesakova.pdfPrůběh obhajoby práce319,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.