Název: Úskalí (ne)ratifikace Římského statutu a legitimita Mezinárodního trestního soudu
Další názvy: Problems of (non)ratification of Rome Statute and legitimation of International Criminal Court
Autoři: Bacík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10389
Klíčová slova: Římský statut;Mezinárodní trestní soud;mezinárodní právo trestní;mezinárodní trestní soudnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: International Criminal Court;Rome Statute;International Criminal Law;International Criminal Justice
Abstrakt: Práce je případovou studií zaměřenou na proces tvorby a schvalování Římskéhí statutu Mezinárodního trestního soudu. Současně se zabývá také historickým kontextem nezbytným pro pochopení této problematiky, tedy vývojem mezinárodního trestního soudnictví ve 20. století. Cílem práce je především detailně popsat hlavní problémy, koalice a celkový proces tvorby této relativně nové globální instituce.
Abstrakt v dalším jazyce: The International Criminal Court is a relatively recently established international institution, whose objective is to judge the perpetrators of the worst crimes under international law in a fair trial. The creation of this court is a clear message sent by the international community to these perpetrators that they can not use their national immunities as an excuse anymore, that they will be brought before justice and bear responsibility for their behaviour.The International Criminal Court is a permanent tribunal to prosecute individuals for genocide, crimes against humanity,war crimes, and the crime of aggression. The Rome Statute of the International Criminal Court is an open international treaty. The states can decide on a voluntary basis to ratify the Statute and thereby to accept the jurisdiction of the Court. The Statute was accepted in 1998 and on grounds of obtaining the required number of ratifications entered into force 1. July 2002. The jurisdiction of the Court covers the crimes committed from this date forward. Subject matter jurisdiction refers to following crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. The crime of aggression should be included after the state parties accept the definition of this crime. This diploma thesis is focused for the question of its legitimacy and I try to describe the process of establishing and negotiation of Rome Statute of International Criminal Court.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Pavel Bacik 2.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bacik_dp_mv_ved.pdfPosudek vedoucího práce536,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacik_MV_mgr_opo2.docPosudek oponenta práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bacik Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce301,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10389

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.