Title: E-learning a jeho využití jakožto didaktické pomůcky na jednotlivých stupních vzdělávacího systému v Plzni
Other Titles: E-learning as teaching support for levels of the education system in Pilsen
Authors: Karel, Jakub
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Rohlíková, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10391
Keywords: e-learning;blended learning;technologie;vzdělávání;počítače
Keywords in different language: e-learning;blended learning;technology;computer;education
Abstract: Cílem práce bylo získat informace o podobě a využití e-learningových metod na jednotlivých stupních vzdělávacího systému v Plzni. Soustředil jsem se především na problematiku rozdílnosti jednotlivých úrovní vzdělávání. V tomto kontextu jsem poté nahlížel na e-learning. Všímal jsem si, zda a jakým způsobem se využívá, jaký je hlavní smysl využití elearningu. E-learning je poměrně nová edukační záležitost, a tudíž bylo jedním z mých cílů popsat jeho působení na poli veřejného školství, zároveň jsem chtěl učinit výzkum, který by přinesl něco nového do rozvíjejícího se odvětví vzdělávání.
Abstract in different language: The aim this thesis was to obtain information on the form an intensity of elearning usage at different levels of the educational system in Pilsen. The author is focusing primarily on the issue of differences among the education levels and the implications these pose for e-learning methods. The author pays focuses on whether e-learning is applied, and if so in what situations and what are its primary educational purposes. E-learning is a relatively new phenomenon in education and therefore, one of the key of objectives was to desribe its applications in public schooling. At the same time the author presents a research project that would enrich this new developing field with further insight. The research project has both a qualitative and a quantitative dimension. The qualitative section consists of semi-structured interviews with education experts and teachers from different levels of education. In addition to those, on-site observation diary was maintained. The quantitative part is based on a questionairre with including both close-ended and open-ended questions. The survey was distributed electronically to chosen institutions in the location of focus. The research conclusions are set into a wider framework through a theoretical introduction to the issue of e-learning. This is followed explanations of essential terminology and brief evaluation of e-learning methods with respect to their advantages and disadvantages for the learning process. Finally, an issue of blended-e-learning is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jakubkarelDP2013.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Karel _Tosner KAP_DP_posudek.pdfPosudek vedoucího práce438,1 kBAdobe PDFView/Open
Karel Jakub posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Karel Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce383,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.