Title: Sekty v ČR, možnosti poradenství na středních školách, prevence manipulativního působení na mládež
Other Titles: Sects in the Czech Republic, counselling possibilities at secondary schools, prevention of manipulative impact on young people
Authors: Knotková, Marcela
Advisor: Morávková, Naděžda
Stulík, Ondřej
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10392
Keywords: nové náboženské hnutí;sekta;psychická manipulace;mládež;prevence;poradenství;výzkum
Keywords in different language: new religious movements;sect;mental manipulation;young;prevention;counseling;research
Abstract: Svoji práci bych chtěla představit jako vzdělávací materiál pro učitele středních škol, zejména učitele předmětu Základy společenských věd. Poskytnout jim základní přehled o sektách a nových náboženských hnutí, která v naší republice působí. Seznámit je v základních rysech s jejich fungováním a vlivem na jedince, aby porozuměli tomu, v jakém výchovném prostředí se mohou nacházet děti, či školní mládež, která spolu se svými rodiči tento specifický typ duchovního života sdílí. Poskytnout takové informace, které umožní pedagogům vhodně nakládat s tímto fenoménem nových náboženských hnutí ve školním prostředí a umožní jim rozpoznávat a odpovědně posuzovat situace, v nichž se působení nových náboženských hnutí dotýká školního prostředí.Součástí práce je i výzkum na srředních školách.
Abstract in different language: The thesis explains issues about new religion movements adn sects in the Czech Republic. The target is a prepare educational material for the teachers of secondary school, especially for the teachers of Basics of Social Sciences. Provide them basic summary about sects and new religion movements which are in our country. Apprise teachers in the basic facts with affect individuals for better understanding in which nurturing environment can be children or adolescents which they are living with their parents this specific spiritual type of the life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sekty v CR, moznosti poradenstvi na strednich skolach, prevence manipulativniho pusobeni na mladez.pdfPlný text práce788,14 kBAdobe PDFView/Open
Knotkova_posudek DP.docPosudek vedoucího práce3,11 MBMicrosoft WordView/Open
Knotkova_OPO_ZSVGEO.docxPosudek oponenta práce40,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Knotkova Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce344,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.