Název: Sekty v ČR, možnosti poradenství na středních školách, prevence manipulativního působení na mládež
Další názvy: Sects in the Czech Republic, counselling possibilities at secondary schools, prevention of manipulative impact on young people
Autoři: Knotková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Stulík, Ondřej
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10392
Klíčová slova: nové náboženské hnutí;sekta;psychická manipulace;mládež;prevence;poradenství;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: new religious movements;sect;mental manipulation;young;prevention;counseling;research
Abstrakt: Svoji práci bych chtěla představit jako vzdělávací materiál pro učitele středních škol, zejména učitele předmětu Základy společenských věd. Poskytnout jim základní přehled o sektách a nových náboženských hnutí, která v naší republice působí. Seznámit je v základních rysech s jejich fungováním a vlivem na jedince, aby porozuměli tomu, v jakém výchovném prostředí se mohou nacházet děti, či školní mládež, která spolu se svými rodiči tento specifický typ duchovního života sdílí. Poskytnout takové informace, které umožní pedagogům vhodně nakládat s tímto fenoménem nových náboženských hnutí ve školním prostředí a umožní jim rozpoznávat a odpovědně posuzovat situace, v nichž se působení nových náboženských hnutí dotýká školního prostředí.Součástí práce je i výzkum na srředních školách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis explains issues about new religion movements adn sects in the Czech Republic. The target is a prepare educational material for the teachers of secondary school, especially for the teachers of Basics of Social Sciences. Provide them basic summary about sects and new religion movements which are in our country. Apprise teachers in the basic facts with affect individuals for better understanding in which nurturing environment can be children or adolescents which they are living with their parents this specific spiritual type of the life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Sekty v CR, moznosti poradenstvi na strednich skolach, prevence manipulativniho pusobeni na mladez.pdfPlný text práce788,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knotkova_posudek DP.docPosudek vedoucího práce3,11 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Knotkova_OPO_ZSVGEO.docxPosudek oponenta práce40,94 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Knotkova Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce344,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.