Název: Role polského prezidenta v zahraniční politice Polska
Další názvy: The Position of Polish President in the Foreign Policy of Poland
Autoři: Pecnová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10393
Klíčová slova: Prezident;zahraniční politika;vnitřní politika;zákony;pravomoce
Klíčová slova v dalším jazyce: President;foreign policy;internal policy;constitution;powers
Abstrakt: Práce se zaměřuje na roli polského prezidenta v zahraniční politice státu, přičemž je zde zkoumáná otázka ústavních zákonů a jejich dodržování. Dále pak snaha o odpověď na otázku, zda má polský prezident nějaké významné postavení v rámci zahraniční politiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the role of the Polish president in foreign policy of the country, where there is examining the issue of constitutional law and compliance. Furthermore, the attempt to answer the question whether the Polish president has some important position in its foreign policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Magdalena Pecnova.pdfPlný text práce414,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecnova_ved.docxPosudek vedoucího práce43,88 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
prochazkova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce609,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecnova Magdalena.pdfPrůběh obhajoby práce258,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.