Title: Role polského prezidenta v zahraniční politice Polska
Other Titles: The Position of Polish President in the Foreign Policy of Poland
Authors: Pecnová, Magdalena
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10393
Keywords: Prezident;zahraniční politika;vnitřní politika;zákony;pravomoce
Keywords in different language: President;foreign policy;internal policy;constitution;powers
Abstract: Práce se zaměřuje na roli polského prezidenta v zahraniční politice státu, přičemž je zde zkoumáná otázka ústavních zákonů a jejich dodržování. Dále pak snaha o odpověď na otázku, zda má polský prezident nějaké významné postavení v rámci zahraniční politiky.
Abstract in different language: The work focuses on the role of the Polish president in foreign policy of the country, where there is examining the issue of constitutional law and compliance. Furthermore, the attempt to answer the question whether the Polish president has some important position in its foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Magdalena Pecnova.pdfPlný text práce414,47 kBAdobe PDFView/Open
Pecnova_ved.docxPosudek vedoucího práce43,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
prochazkova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce609,82 kBAdobe PDFView/Open
Pecnova Magdalena.pdfPrůběh obhajoby práce258,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.