Název: Určení 3D trajektorie ryb v malé nádrži pro analýzu kvality vody
Další názvy: Determination of 3D fish position in small tank for water quality analysis
Autoři: Káš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Krňoul, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10425
Klíčová slova: Kinect;částicový filtr;detekce objektů v obraze;sledování pozice objektů
Klíčová slova v dalším jazyce: Kinect;particle filtering;multiple target detection
Abstrakt: Tato práce se zabývá uplatněním dostupných 3D technologií ? Microsoft Kinect ? a vývojem softwarové technologie pro sledování pohybu pokusných ryb v testovací nádrži pro zjišťování kvality vody pitné vstupující do vodovodního řádu. V práci je uveden popis úlohy, získávání dat a jejich předzpracován. Jsou popsány změny od základní metody částicových filtrů po konečné řešení, implementace vyhledávání více objektů. Výstupem práce je program sledující ryby a soubor s jejich zaznamenanými polohami. Dosažená kvalita sledování je na velmi dobré úrovni, musí však být dodrženy všechny kritéria pro správnou funkci aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns about an application of affordable 3D technologies ? Microsoft Kinect ? and new algorithm for tracking fishes in an experimental aquarium. The purpose of the application is drinking water analysis. The thesis describes the issue, data acquisition and preprocessing. There are explained modifications of the standard particle filtering method, novel multiple object tracking implementation and final solution. Results of the thesis are fish trackers and position logs. Conditions of the issue need to be done to reach high accuracy of tracking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MartinKas_A10B0821P.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kas.pdfPosudek vedoucího práce527,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kas-p.pdfPrůběh obhajoby práce190,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.