Název: Automatizace získávání dopravních dat s využitím geolokace
Další názvy: Automation of acquiring traffic data using geolocation
Autoři: Bratršovský, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Šmídl, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10429
Klíčová slova: automatizace;GPS;dopravní záznam;intuitivnost;Android;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: automation;GPS;traffic data;Intuitive;Android;Java
Abstrakt: Tato práce je spojena s firmou Hobl&Pech s.r.o., která se zabývá vývojem softwaru pro řízení a vyhodnocování dopravně-mechanizačního provozu. Cílem firmy bylo vyvinout nové, na trhu zatím neznámé řešení získávání dopravních dat. Řešení by mělo využívat nejnovější technologie, být intuitivní a co nejvíce automatizováno s minimální potřebou lidské interakce. Dále by mělo být maximálně použitelné v praxi, kde se dosud pro záznam dopravních dat velmi často používá formulář ,,Záznam o provozu a výkonu vozidla či mechanizmu", pro který se vžil název ,,stazka". Tato práce se především zaměřuje na automatizační vrstvu takového řešení, která se snaží nahradit lidský člen a dělá tak toto řešení unikátním.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is associated with company Hobl & Pech Ltd., a developer of software for the management and evaluation of transport and mechanization operation. Their aim was to develop a new traffic data acquisition solution yet unknown on the market. The solution should use the latest technology to be the most intuitive and automated with minimal human interaction. Furthermore, it should be usable in practice, where is to record traffic data still frequently used form ,,Record of the operation and performance of the vehicle or mechanism". This work is mainly focused on the automation layer of such solution, which tries to replace a human member and makes this solution unique.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Automatizace ziskavani dopravnich dat s vyuzitim geolokace.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bratrsovsky.pdfPosudek vedoucího práce310,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bratrsovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce173,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.