Název: Klasifikace kategorií témat a detekce tématu článku pomocí vyhledání klíčových slov textu
Další názvy: Classification of theme caregories and detection of article themes using keyword extraction in text
Autoři: Červený, Martin
Vedoucí práce/školitel: Skorkovská, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10430
Klíčová slova: klasifikace kategorií;detekce tématu;vyhledávání klíčových slov Annotation
Klíčová slova v dalším jazyce: category classification;theme detection;keyword extraction
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá použitím metod vyhledávání klíčových slov v textu v českém jazyce. Jejím cílem je nalézt vhodnou metodu pro ohodnocení slov nějakou matematickou funkcí, a jako klíčová vybrat ta slova, která mají tuto funkci nejvyšší ze všech. Konkrétně se práce zabývá aplikací těchto metod ve dvou klasifikátorech. První určuje kategorie, druhý téma neznámého článku, přičemž druhý je schopen objevování nových témat. Jejím cílem je nalézt nejlepší možnou metodu pro oba tyto klasifikátory pro dostupnou množinu dat. Výsledky jsou poté porovnány s Bayesovským klasifikátorem a výsledky jiné, původně navrhované metody pro anglický jazyk.
Abstrakt v dalším jazyce: This work examines keyword extraction methods applied to a text written in Czech language. It's goal is to find a suitable method that evaluates words with some kind of mathematical function, and to pick as key those words, that have the highest value of the function of all the words. Specifically the work examines application of these methods in two classifiers. First one for category classification, second one for theme classification and exploration of new themes. It's goal is to find the best method for both of these classifiers given the availiable data. Results are then compared with a Bayesian classifier and results of other, originally suggested method for English language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M.Cerveny-BakalarskaPrace2013.pdfPlný text práce247,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cerveny.pdfPosudek vedoucího práce355,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cerveny-p.pdfPrůběh obhajoby práce147,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.