Název: Odhad polohy pohybujícího se objektu z obrazových dat
Další názvy: Estimation of moving object position based on visual data
Autoři: Kiráľ, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Flídr, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10436
Klíčová slova: počítačové vidění;detekce pohybu;triangulace;Kalmanův filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: computer vision;motion detection;triangulation;Kalman filter
Abstrakt: Tato práce se zabývá sledováním pohybujícího se objektu na základě obrazových dat. V první části je uveden přehled možných metod detekce objektu v obraze. Dále jsou využity dvě kamery pro triangulaci a získání polohy objektu v prostoru. Součástí práce je také filtrování naměřených dat pomocí Kalmanova filtru. Nakonec jsou zhodnoceny výsledky navrhovaného postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with estimation of moving object position based on visual data. In first part, there is an overview of the possible methods of object detection in the image. Then two cameras are used to triangulate and obtain the position of an object in space. The work also includes filtering the measured data using a Kalman filter. Finally, the evaluation of the results of the proposed procedure is given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kiral.pdfPosudek vedoucího práce325,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kiral-p.pdfPrůběh obhajoby práce159,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.