Title: Odhad polohy pohybujícího se objektu z obrazových dat
Other Titles: Estimation of moving object position based on visual data
Authors: Kiráľ, Lukáš
Advisor: Flídr, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10436
Keywords: počítačové vidění;detekce pohybu;triangulace;Kalmanův filtr
Keywords in different language: computer vision;motion detection;triangulation;Kalman filter
Abstract: Tato práce se zabývá sledováním pohybujícího se objektu na základě obrazových dat. V první části je uveden přehled možných metod detekce objektu v obraze. Dále jsou využity dvě kamery pro triangulaci a získání polohy objektu v prostoru. Součástí práce je také filtrování naměřených dat pomocí Kalmanova filtru. Nakonec jsou zhodnoceny výsledky navrhovaného postupu.
Abstract in different language: This work deals with estimation of moving object position based on visual data. In first part, there is an overview of the possible methods of object detection in the image. Then two cameras are used to triangulate and obtain the position of an object in space. The work also includes filtering the measured data using a Kalman filter. Finally, the evaluation of the results of the proposed procedure is given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
kiral.pdfPosudek vedoucího práce325,54 kBAdobe PDFView/Open
kiral-p.pdfPrůběh obhajoby práce159,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.