Název: Asistenční systém pro invalidní vozík
Další názvy: Assistance system for wheelchair
Autoři: Kost, Oliver
Vedoucí práce/školitel: Flídr, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10437
Klíčová slova: Arduino;asistenční systém;circuit simulator;časovač;elektrické krytí;H-můstek;Hallovy snímače;invalidní vozík;model;Lagrangeovy rovnice;PID;plošné spoje;pulzně šířková modulace;regulátor;řídící systémy;Simulink;tlakový senzor
Klíčová slova v dalším jazyce: Arduino;assistance system;circuit simulator;timer;electric protection;H-bridge;Hall effect sensors;wheelchair;model;Lagrange equations;PID;printed circuit board;pulse width modulation;controller;control systems;Simulink;pressure sensor
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem asistenčního systému pro invalidní vozík, který bude možné snadno montovat a demontovat na stávající obyčejný invalidní vozík, a to takovým způsobem, aby byla snížena fyzická námaha při tlačení tohoto vozíku. Nejprve byla navržena a vyrobena konstrukce asistenčního systému, v dalším kroku byl proveden návrh a výroba elektroniky tohoto asistenčního systému (baterie, motor, řídící jednotka a další elektronika). V poslední části této bakalářské práce bylo navrženo řízení asistenčního systému - odvozením a regulací modelu a následně vytvořením programu, který se bude o řízení starat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design of an assistance system for wheelchair that can be easily assembled and disassembled into the existing ordinary wheelchair in such a way as to reduce physical exertion when pushing the wheelchair. First the construction of the assistance system was designed and manufactured. Second the design and manufacturing of electronic assistance system (battery, motor, controller and other electronics) was carried out. Last the design of system model, derivation of control law and the control software was presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Oliver Kost 2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kost-v.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kost-p.pdfPrůběh obhajoby práce859,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.