Title: Asistenční systém pro invalidní vozík
Other Titles: Assistance system for wheelchair
Authors: Kost, Oliver
Advisor: Flídr, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10437
Keywords: Arduino;asistenční systém;circuit simulator;časovač;elektrické krytí;H-můstek;Hallovy snímače;invalidní vozík;model;Lagrangeovy rovnice;PID;plošné spoje;pulzně šířková modulace;regulátor;řídící systémy;Simulink;tlakový senzor
Keywords in different language: Arduino;assistance system;circuit simulator;timer;electric protection;H-bridge;Hall effect sensors;wheelchair;model;Lagrange equations;PID;printed circuit board;pulse width modulation;controller;control systems;Simulink;pressure sensor
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem asistenčního systému pro invalidní vozík, který bude možné snadno montovat a demontovat na stávající obyčejný invalidní vozík, a to takovým způsobem, aby byla snížena fyzická námaha při tlačení tohoto vozíku. Nejprve byla navržena a vyrobena konstrukce asistenčního systému, v dalším kroku byl proveden návrh a výroba elektroniky tohoto asistenčního systému (baterie, motor, řídící jednotka a další elektronika). V poslední části této bakalářské práce bylo navrženo řízení asistenčního systému - odvozením a regulací modelu a následně vytvořením programu, který se bude o řízení starat.
Abstract in different language: This thesis describes the design of an assistance system for wheelchair that can be easily assembled and disassembled into the existing ordinary wheelchair in such a way as to reduce physical exertion when pushing the wheelchair. First the construction of the assistance system was designed and manufactured. Second the design and manufacturing of electronic assistance system (battery, motor, controller and other electronics) was carried out. Last the design of system model, derivation of control law and the control software was presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Oliver Kost 2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
kost-v.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
kost-p.pdfPrůběh obhajoby práce859,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.