Title: Adaptivní řízení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody
Other Titles: Adaptive control of DHW tank
Authors: Vítková, Veronika
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10444
Keywords: model zásobníku teplé užitkové vody;matematické modelování;fyzikální modelování;vedení tepla;dvoupolohová regulace;model spotřeby vody v domácnosti;hromadné dálkové ovládání;spotřeba energie na ohřev vody
Keywords in different language: model hot water tank;mathematical modelling;physical modelling;heat conduction;position control;model household water consumption;ripple control;energy consumption for water heating
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá ohřevem vody v zásobníku teplé užitkové vody pro domácnost. Bylo vytvořeno několik modelů zásobníku vody, kde teplota horké vody je řízena pomocí dvoupolohové regulace, přívod elektrické energie je závislý na hromadném dálkovém ovládání a spotřeba horké vody se řídí reálným provozem domácnosti. Nejdříve je zadána pevně daná hodnota teploty pro ohřev horké vody a průběhy teploty a spotřeby energie v čase jsou odečteny z modelu vytvořeného v Matlabu ? Simscape.V dalším modelu je uvažován algoritmus, kde systém zpracovává data (průběh teploty horké vody) v časovém úseku prvního týdne provozu. Po uplynutí prvního týdne provozu systém změní maximální teplotu horké vody tak, aby byla stále k dispozici horká voda o teplotě 40°C.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis deals with domestic hot water tanks. Several models are created (Matlab ? Simscape ) to simulate a temperature of heating water in a water tank. Inner temperature si controlled by a two ? position controller using ripple control. Hot water consumption corresponds to the real situation in the household. In order to determine the temperature of hot water in the course of time is specified the maximum temperature for heating water. In another model is considered algorithm that processes data in the first week. If the temperature of hot water in the first week is less than 40 ° C, automatically sets the maximum heating temperature higher.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaptivni_rizeni_zasobniku_TUV.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova-v.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce848,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.