Název: Adaptivní řízení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody
Další názvy: Adaptive control of DHW tank
Autoři: Vítková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10444
Klíčová slova: model zásobníku teplé užitkové vody;matematické modelování;fyzikální modelování;vedení tepla;dvoupolohová regulace;model spotřeby vody v domácnosti;hromadné dálkové ovládání;spotřeba energie na ohřev vody
Klíčová slova v dalším jazyce: model hot water tank;mathematical modelling;physical modelling;heat conduction;position control;model household water consumption;ripple control;energy consumption for water heating
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá ohřevem vody v zásobníku teplé užitkové vody pro domácnost. Bylo vytvořeno několik modelů zásobníku vody, kde teplota horké vody je řízena pomocí dvoupolohové regulace, přívod elektrické energie je závislý na hromadném dálkovém ovládání a spotřeba horké vody se řídí reálným provozem domácnosti. Nejdříve je zadána pevně daná hodnota teploty pro ohřev horké vody a průběhy teploty a spotřeby energie v čase jsou odečteny z modelu vytvořeného v Matlabu ? Simscape.V dalším modelu je uvažován algoritmus, kde systém zpracovává data (průběh teploty horké vody) v časovém úseku prvního týdne provozu. Po uplynutí prvního týdne provozu systém změní maximální teplotu horké vody tak, aby byla stále k dispozici horká voda o teplotě 40°C.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s thesis deals with domestic hot water tanks. Several models are created (Matlab ? Simscape ) to simulate a temperature of heating water in a water tank. Inner temperature si controlled by a two ? position controller using ripple control. Hot water consumption corresponds to the real situation in the household. In order to determine the temperature of hot water in the course of time is specified the maximum temperature for heating water. In another model is considered algorithm that processes data in the first week. If the temperature of hot water in the first week is less than 40 ° C, automatically sets the maximum heating temperature higher.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adaptivni_rizeni_zasobniku_TUV.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova-v.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce848,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.