Název: Vývoj grafického editoru schémat složených z funkčních bloků v jazyku Java
Další názvy: Development of function block diagram graphical editor in Java language
Autoři: Ježek, Roman
Vedoucí práce/školitel: Čech, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10447
Klíčová slova: blokový diagram;grafický editor;JavaREX;JavaFX
Klíčová slova v dalším jazyce: block diagram;graphic editor;JavaREX;JavaFX
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytváření grafického editoru blokových diagramů. Na začátku práce je uvedeno srovnání technologií pro zobrazování grafického uživatelského rozhraní. Dále je uvedeno řešení editoru blokových diagramů pro řídicí systém REX implementované v programovacím jazyce Java s pomocí grafickéh knihovny JavaFX. V editoru je možné vytvářet diagramy z bloků knihovny JavaREX a provádět jejich simulaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is the development of graphical editor for block diagrams. The first part of the thesis compares the technogies used for displaying graphical user interface. The second part is centered on solution of a block diagram editor for REX control system implemented in Java programming language with use of the JavaFX graphical library. The aforementioned editor allows to create diagrams of blocks from JavaREX library and to perform their simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RJezek-BP.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezek-v.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezek-p.pdfPrůběh obhajoby práce823,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.