Název: Moderní technologie pro přenos elektrického výkonu
Další názvy: Modern technology for electricity transmission
Autoři: Adensam, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Král, Ondřej
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10449
Klíčová slova: přenosové soustavy;elektrická energie;obnovitelné zdroje;toky výkonů;činný výkon;jalový výkon;větrná elektrárna;FACTS;HVDC;phase-shifting transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission networks;elektricity;renewable sources;flow of power;active power;reactive power;aerogenerator;FACTS;HVDC;phase-shifting transfomer
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie, které v mnoha ohledech ovlivňují přenosové soustavy. Zkoumány jsou tranzitní toky přes přenosovou soustavu ČR a další negativní vlivy s tím spojené. Dále obsahuje základní princip regulace jalového a činného výkonu a zabývá se novými možnostmi v oblasti řízení a regulace výkonů v energetických systémech jako jsou FACTS a HVDC systémy, a jejich aplikovatelnost na naši přenosovou soustavu. Práce dokazuje, že zavádění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu má za následek ekonomické i technické dopady.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents the principles of the renewable energy which in many respects affect the transmission systems. The transit flows through the Czech republic transmission system and other negative effects are being examined. It also includes basic principle of regulativ of reactive and active power and engages on new options in section of regulativ and control powers in energy systems as FACTS and HVDC systems and their applicability to our transmission system. This theses proves that renewable resources and their implementation have signifiant economic and technical impacts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Adensam.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047416_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047416_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047416_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.