Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrál, Ondřej
dc.contributor.authorAdensam, Tomáš
dc.contributor.refereeSíťař, Vladislav
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:57Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-06
dc.identifier47416
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10449
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie, které v mnoha ohledech ovlivňují přenosové soustavy. Zkoumány jsou tranzitní toky přes přenosovou soustavu ČR a další negativní vlivy s tím spojené. Dále obsahuje základní princip regulace jalového a činného výkonu a zabývá se novými možnostmi v oblasti řízení a regulace výkonů v energetických systémech jako jsou FACTS a HVDC systémy, a jejich aplikovatelnost na naši přenosovou soustavu. Práce dokazuje, že zavádění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu má za následek ekonomické i technické dopady.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřenosové soustavycs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjecttoky výkonůcs
dc.subjectčinný výkoncs
dc.subjectjalový výkoncs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjectFACTScs
dc.subjectHVDCcs
dc.subjectphase-shifting transformátorcs
dc.titleModerní technologie pro přenos elektrického výkonucs
dc.title.alternativeModern technology for electricity transmissionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor theses presents the principles of the renewable energy which in many respects affect the transmission systems. The transit flows through the Czech republic transmission system and other negative effects are being examined. It also includes basic principle of regulativ of reactive and active power and engages on new options in section of regulativ and control powers in energy systems as FACTS and HVDC systems and their applicability to our transmission system. This theses proves that renewable resources and their implementation have signifiant economic and technical impacts.en
dc.subject.translatedtransmission networksen
dc.subject.translatedelektricityen
dc.subject.translatedrenewable sourcesen
dc.subject.translatedflow of poweren
dc.subject.translatedactive poweren
dc.subject.translatedreactive poweren
dc.subject.translatedaerogeneratoren
dc.subject.translatedFACTSen
dc.subject.translatedHVDCen
dc.subject.translatedphase-shifting transfomeren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adensam.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
047416_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,29 kBAdobe PDFView/Open
047416_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,46 kBAdobe PDFView/Open
047416_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.