Title: Moderní technologie pro přenos elektrického výkonu
Other Titles: Modern technology for electricity transmission
Authors: Adensam, Tomáš
Advisor: Král, Ondřej
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10449
Keywords: přenosové soustavy;elektrická energie;obnovitelné zdroje;toky výkonů;činný výkon;jalový výkon;větrná elektrárna;FACTS;HVDC;phase-shifting transformátor
Keywords in different language: transmission networks;elektricity;renewable sources;flow of power;active power;reactive power;aerogenerator;FACTS;HVDC;phase-shifting transfomer
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie, které v mnoha ohledech ovlivňují přenosové soustavy. Zkoumány jsou tranzitní toky přes přenosovou soustavu ČR a další negativní vlivy s tím spojené. Dále obsahuje základní princip regulace jalového a činného výkonu a zabývá se novými možnostmi v oblasti řízení a regulace výkonů v energetických systémech jako jsou FACTS a HVDC systémy, a jejich aplikovatelnost na naši přenosovou soustavu. Práce dokazuje, že zavádění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu má za následek ekonomické i technické dopady.
Abstract in different language: The bachelor theses presents the principles of the renewable energy which in many respects affect the transmission systems. The transit flows through the Czech republic transmission system and other negative effects are being examined. It also includes basic principle of regulativ of reactive and active power and engages on new options in section of regulativ and control powers in energy systems as FACTS and HVDC systems and their applicability to our transmission system. This theses proves that renewable resources and their implementation have signifiant economic and technical impacts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adensam.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
047416_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,29 kBAdobe PDFView/Open
047416_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,46 kBAdobe PDFView/Open
047416_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.