Název: Diagnostika distribučních transformátorů
Další názvy: Diagnostic of distribution transformers
Autoři: Jandera, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Širůček, Martin
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10456
Klíčová slova: degradace;distribuční transformátor;diagnostika;elektrizační soustava;izolační systém;transformátorový olej
Klíčová slova v dalším jazyce: degradation;distribution transformer;diagnostics;power transmission system;insulating system;transformer oil
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Diagnostika distribučních transformátorů? je vypracování ucelené rešerše diagnostických metod používaných u distribučních transformátorů, zejména z pohledu izolačních systémů. V této práci je uvedeno dělení transformátorů podle užití v elektrizační soustavě. Druhá kapitola je zaměřená na materiály, které se používají v elektroizolačních systémech. V následující části práce se zabývám samotnou diagnostikou rozdělenou podle jednotlivých typů těchto systémů. Závěrem je vypracovaný přehled výrobců a detailní porovnání jejich výrobků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis ?Diagnostic of Distribution Transformers? is focused on diagnostic methods used in distribution transformers, especially in field of insulating systems. In the thesis, transformers are classified according to the use in the electric power transmission system. The next chapters deal with materials used in electrical insulating systems and the actual diagnostics divided by the types of systems. At the end is an overview of manufacturers and detailed comparison of their products.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2013_Tomas_Jandera.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053679_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053679_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053679_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.