Název: Digitální zabezpečení datových souborů a jejich správa
Další názvy: Digital Rights Management
Autoři: Charvát, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Fiřt, Jaroslav
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10459
Klíčová slova: certifikát;datový soubor;digitální podpis;digitální vodoznak;digitální zabezpečení;metadata;soukromý klíč;steganografie;veřejný klíč
Klíčová slova v dalším jazyce: certificate;data file;digital security;digital signature;digital watermarking;metadata;private key;public key;steganography
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá ochranou digitálních dat a určení jejich autorství. Popisuje současné metody využívané k ochraně digitálních souborů. Věnuje se digitálním vodoznakům, jejich funkci a aplikaci v různých typech datových souborů. Dále tato práce vysvětluje princip digitálního podpisu, jeho vytvoření a ověření pravosti. Část práce je určena metadatům a zabezpečení u speciálních typů datových souborů, jako je PDF či soubory kancelářského balíku MS Office. V další části bakalářské práce jsou porovnávány možnosti zabezpečení jednotlivých typů datových souborů. Nalézají se zde také možná doporučení k využití vybraných metod v univerzitním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor's thesis deals with protection of digital data and determination of their authorship. It describes present methods, which are used to protection of digital files. It pursues to digital watermarks, their function and application in different types of data files. This thesis explains the principle of digital signature, its creation and verification. The part of thesis is dedicated to metadata and security at special types of data files like PDF or files from MS Office. In the next part of thesis, the options of security of different types of data files are compared. Also there are possible recommendations to using of selected methods at university.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053682_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053682_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053682_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.