Title: Digitální zabezpečení datových souborů a jejich správa
Other Titles: Digital Rights Management
Authors: Charvát, Tomáš
Advisor: Fiřt, Jaroslav
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10459
Keywords: certifikát;datový soubor;digitální podpis;digitální vodoznak;digitální zabezpečení;metadata;soukromý klíč;steganografie;veřejný klíč
Keywords in different language: certificate;data file;digital security;digital signature;digital watermarking;metadata;private key;public key;steganography
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá ochranou digitálních dat a určení jejich autorství. Popisuje současné metody využívané k ochraně digitálních souborů. Věnuje se digitálním vodoznakům, jejich funkci a aplikaci v různých typech datových souborů. Dále tato práce vysvětluje princip digitálního podpisu, jeho vytvoření a ověření pravosti. Část práce je určena metadatům a zabezpečení u speciálních typů datových souborů, jako je PDF či soubory kancelářského balíku MS Office. V další části bakalářské práce jsou porovnávány možnosti zabezpečení jednotlivých typů datových souborů. Nalézají se zde také možná doporučení k využití vybraných metod v univerzitním prostředí.
Abstract in different language: Submitted bachelor's thesis deals with protection of digital data and determination of their authorship. It describes present methods, which are used to protection of digital files. It pursues to digital watermarks, their function and application in different types of data files. This thesis explains the principle of digital signature, its creation and verification. The part of thesis is dedicated to metadata and security at special types of data files like PDF or files from MS Office. In the next part of thesis, the options of security of different types of data files are compared. Also there are possible recommendations to using of selected methods at university.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
053682_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,68 kBAdobe PDFView/Open
053682_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,28 kBAdobe PDFView/Open
053682_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.