Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeneš, Petr
dc.contributor.authorOtruba, Jiří
dc.contributor.refereePittermann, Martin
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:56Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:56Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10462
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro robotický systém se zpětnou vazbou. Řídicí systém je tvořený mikrokontrolérem ATmega32 ve vývojovém kitu EvB 4.3, sériovým servo kontrolérem Lynxmotion SSC-32 a magnetickými rotačními enkodéry AS5040 připevněnými na konstrukci robota Lynxmotion AL5A. Program mikrokontroléru získává informaci o skutečném úhlu natočení serv robota ze zpětné vazby, s využitím algoritmů inverzní kinematiky a pomocí PID regulátoru reguluje jejich řídící pulzy. Robot je tak schopen vykonávat pohyby s větší přesností.cs
dc.format32 s. (33 895 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrobotický systémcs
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectpřímá kinematikacs
dc.subjectinverzní kinematikacs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.subjectservocs
dc.subjectpulzní šířková modulacecs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectservo kontrolércs
dc.subjectmagnetický rotační enkodércs
dc.subjectLynxmotion AL5Acs
dc.subjectCcs
dc.titleHardwarové a softwarové řešení řízení robotického systému se zpětnou vazboucs
dc.title.alternativeHardware and software control solutions of robotic system with feedbacken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the design and implementation of a control system for a robotic system with feedback. The control system is constituted by microcontroller ATmega32 in the development kit EvB 4.3, serial servo controller Lynxmotion SSC-32 and magnetic rotary encoders AS5040 which are attached on the construction of the robot Lynxmotion AL5A. Program of the microcontroller receives information about the actual angular position of robot?s servos from the feedback, with the use of invert kinematics algorithms and PID regulator regulates their control pulses. Due to that the robot is able to perform movements with greater accuracy.en
dc.subject.translatedrobotic systemen
dc.subject.translatedroboticsen
dc.subject.translatedforward kinematicsen
dc.subject.translatedinverse kinematicsen
dc.subject.translatedfeedbacken
dc.subject.translatedservoen
dc.subject.translatedpulse width modulationen
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedservo controlleren
dc.subject.translatedmagnetic rotary encoderen
dc.subject.translatedLynxmotion AL5Aen
dc.subject.translatedCen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
otruba_BP.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
053688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,09 kBAdobe PDFView/Open
053688_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,26 kBAdobe PDFView/Open
053688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.