Title: Návrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnosti
Other Titles: The design of device for the simulation of acoustic symptoms of discharge activity
Authors: Kojan, Radek
Advisor: Souček, Jakub
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10472
Keywords: částečné výboje;vznik elektrického výboje;izolanty;dielektrika;polarizace dielektrika;elektrická vodivost;elektrická pevnost;detekce;ionizace atomů a molekul;projevy výbojové činnosti;zařízení;akustické projevy výbojové činnosti;plazmový reproduktor;zpívající výboj
Keywords in different language: partial discharges;emergence of electric shock;insulators;dielectric;dielectric polarization;electrical conductivity;dielectric strength;detection;ionization of atoms and molecules;speeches discharge activity;device;acoustic manifestations discharge activity;plasma speaker;singing discharge
Abstract: Předložená práce pojednává o elektrickém výboji, o projevech těchto výbojů a o detekci částečných výbojů. Popisuje fyzikální základy vzniku elektrického výboje v izolantech, polarizace dielektrika a ionizace atomů a molekul. Vysvětluje pojmy jako izolant, dielektrikum, elektrická vodivost či elektrická pevnost. Obsahuje rozdělení výbojů podle různých kritérií, rozdělení částečných výbojů, metody detekce částečných výbojů. Jsou zde uvedeny projevy výbojové činnosti vedoucí k degradaci izolace. V závěru práce je popsán návrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnosti. Navrhované zařízení je plazmový reproduktor neboli "zpívající výboj".
Abstract in different language: The presented work deals with the electrical charges on the effects of these discharges and on the detection of partial discharges. It describes the physical fundamentals of electrical discharges in insulators, dielectric polarization and ionization of atoms and molecules. It explains concepts such as insulator, dielectric, electrical conductivity and dielectric strength. It includes a division of discharges according to various criteria, classification of partial discharge, partial discharge detection methods. There are given signs of discharge activity leading to insulation degradation. In conclusion, the work describes the design of devices for simulating acoustic manifestations of discharge activity. The proposed device is a plasma speaker, or "singing discharge".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radek Kojan - Navrh zarizeni pro simulaci akustickych projevu vybojove cinnosti.pdfPlný text práce472,52 kBAdobe PDFView/Open
053704_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,12 kBAdobe PDFView/Open
053704_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,29 kBAdobe PDFView/Open
053704_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.