Název: Otopné systémy s inteligentní regulací teploty
Další názvy: Heating systems with the inteligent temperatur control
Autoři: Jiřinec, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rot, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10475
Klíčová slova: automatizace budov;tepelné čerpadlo;sálavé panely;podlahové vytápění;Ego-n;xComfort;KNX;přenosová média;WAGO-I/O-SYSTEM 750;DALI;regulace teploty;CoDeSys;ETS4
Klíčová slova v dalším jazyce: building automation;heat pump;radiant panels;underfloor heating;Ego-n;Xcomfort;KNX;transmission media;WAGO-I/O-SYSTEM 750;DALI;temperature;CoDeSys;ETS4
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na otopné systémy s inteligentní regulací teploty. V první části jsou zmíněny některé moderní způsoby vytápění a jejich porovnání z hlediska použití a regulace teploty v budovách. Dále se práce zaměřuje na inteligentní systémy pro ovládání teploty a jejich vzájemné porovnání. V poslední části je proveden praktický návrh systému KNX v kombinaci s WAGO-I/O-SYSTEM 750 pro ovládání teploty, předokenních žaluzií a světelných zdrojů v podkroví rodinného domu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on heating systems with intelligent temperature control. The first part contains some modern heating methods and their comparison in terms of usage and temperature control in buildings. The work is focused on intelligent systems for temperature control and their comparison. The last section is devoted to practical design of KNX system in combination with WAGO-I/O-SYSTEM 750 for temperature control, roller blinds and lights in the attic of the house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jirinec Jakub.pdfPlný text práce17,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053707_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053707_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053707_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce219,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.