Title: Otopné systémy s inteligentní regulací teploty
Other Titles: Heating systems with the inteligent temperatur control
Authors: Jiřinec, Jakub
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rot, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10475
Keywords: automatizace budov;tepelné čerpadlo;sálavé panely;podlahové vytápění;Ego-n;xComfort;KNX;přenosová média;WAGO-I/O-SYSTEM 750;DALI;regulace teploty;CoDeSys;ETS4
Keywords in different language: building automation;heat pump;radiant panels;underfloor heating;Ego-n;Xcomfort;KNX;transmission media;WAGO-I/O-SYSTEM 750;DALI;temperature;CoDeSys;ETS4
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na otopné systémy s inteligentní regulací teploty. V první části jsou zmíněny některé moderní způsoby vytápění a jejich porovnání z hlediska použití a regulace teploty v budovách. Dále se práce zaměřuje na inteligentní systémy pro ovládání teploty a jejich vzájemné porovnání. V poslední části je proveden praktický návrh systému KNX v kombinaci s WAGO-I/O-SYSTEM 750 pro ovládání teploty, předokenních žaluzií a světelných zdrojů v podkroví rodinného domu.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on heating systems with intelligent temperature control. The first part contains some modern heating methods and their comparison in terms of usage and temperature control in buildings. The work is focused on intelligent systems for temperature control and their comparison. The last section is devoted to practical design of KNX system in combination with WAGO-I/O-SYSTEM 750 for temperature control, roller blinds and lights in the attic of the house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jirinec Jakub.pdfPlný text práce17,8 MBAdobe PDFView/Open
053707_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,39 kBAdobe PDFView/Open
053707_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,16 kBAdobe PDFView/Open
053707_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce219,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.