Název: Princip měření Single Event Efektů
Další názvy: The Principle of Single Event Efects measurement
Autoři: Meliš, Marcel
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Oponent: Georgiev, Vjačeslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10479
Klíčová slova: single event efekty;ionizační záření;linear energy transfer;těžké ionty;měření a testování SEE
Klíčová slova v dalším jazyce: single event effects;ionizing radiation;linear energy transfer;heavy ion measure and testing of SEE
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na Single Event Efekty (SEE). Obsahuje popis zdrojů záření způsobující Single Event Efekty. Roztřízení SEE na dočasné a trvalé poruchy a popisy vzniku a principů. Jsou zde popsány fyzikální principy vzniku Single Event Efektů a rozdělení způsobu jejich testování. Stručný popis některých z urychlovačů částic a laboratorní způsoby měření SEE. Také jsou v práci popsány některé, důležité vlivy objevující se během testování. Na závěr práce jsou zmíněny pixelové a stripové detektory a jejich možné využití při měření SEE.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses is focused on Single Event Effects (SEE). Contains a description of sources of radiation causing Single Event Effects.Contains a cassification of SEE on hard and soft errors and description principes and origin. There are described physical principles of Single Event Effects and cassification method of testing. Brief description of some of particle accelerators and laboratory measurement methods of SEE. Also, the work described some important factors occurres during testing. At the end of the work are discussed Strip and pixel detectors and their possible use in the measurement of SEE.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Melis.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053712_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053712_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053712_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.