Title: Princip měření Single Event Efektů
Other Titles: The Principle of Single Event Efects measurement
Authors: Meliš, Marcel
Advisor: Kraus, Václav
Referee: Georgiev, Vjačeslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10479
Keywords: single event efekty;ionizační záření;linear energy transfer;těžké ionty;měření a testování SEE
Keywords in different language: single event effects;ionizing radiation;linear energy transfer;heavy ion measure and testing of SEE
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na Single Event Efekty (SEE). Obsahuje popis zdrojů záření způsobující Single Event Efekty. Roztřízení SEE na dočasné a trvalé poruchy a popisy vzniku a principů. Jsou zde popsány fyzikální principy vzniku Single Event Efektů a rozdělení způsobu jejich testování. Stručný popis některých z urychlovačů částic a laboratorní způsoby měření SEE. Také jsou v práci popsány některé, důležité vlivy objevující se během testování. Na závěr práce jsou zmíněny pixelové a stripové detektory a jejich možné využití při měření SEE.
Abstract in different language: The master theses is focused on Single Event Effects (SEE). Contains a description of sources of radiation causing Single Event Effects.Contains a cassification of SEE on hard and soft errors and description principes and origin. There are described physical principles of Single Event Effects and cassification method of testing. Brief description of some of particle accelerators and laboratory measurement methods of SEE. Also, the work described some important factors occurres during testing. At the end of the work are discussed Strip and pixel detectors and their possible use in the measurement of SEE.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Melis.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
053712_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,67 kBAdobe PDFView/Open
053712_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,71 kBAdobe PDFView/Open
053712_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.