Title: Vyhodnocení proudů spotřebičů používaných v domácnostech, kancelářích a průmyslu
Other Titles: Analysis of currents of household, office and industrial equipments
Authors: Hanzlíček, Michal
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Klor, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10490
Keywords: vyhodnocení vyšších harmonických proudů;usměrňovače;měnič;zdroje vyšších harmonických proudů;harmonická analýza;výkon;činitel harmonického zkreslení THD
Keywords in different language: evaluation of harmonics current;rectifiers;sources of harmonics current;harmonics analysis;power;total harmonics distortion;inverter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vznik vyšších harmonických proudů v napájecích sítích, jejich popisem a vyhodnocením, dále teoreticky popisuje jejich hlavní zdroje, působení na ostatní elektrické zařízení, jejich minimalizaci a jejich měření pomocí analyzátoru kvality elektrické energie. Nastiňuje základy harmonické analýzy, výpočty výkonů neharmonických průběhů a výpočet celkového činitele zkreslení. Nakonec je zde přiložena knihovna průběhů typických domácích, nebo kancelářských spotřebičů.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of harmonics currents in power systems, their description and evaluation. It describes harmonics current sources, their effect to other electrical appliances and their minimization and measurement by a power Quality Analyzer. The thesis also describes the basis of harmonic analysis and calculations of power of the non-harmonics waveforms and total harmonic distortion. The thesis also contains an illustration of typical waveforms of home or office appliances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_michal_hanzlicek_2013.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
053730_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,25 kBAdobe PDFView/Open
053730_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,22 kBAdobe PDFView/Open
053730_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.