Název: Výrobní technologie pro tištěnou a flexibilní elektroniku
Další názvy: Production technologies for printed and flexible electronics
Autoři: Melichar, Bohuslav
Vedoucí práce/školitel: Pretl, Silvan
Oponent: Hromadka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10493
Klíčová slova: flexibilní elektronika;tištěná elektronika;organická elektronika;výrobní technologie
Klíčová slova v dalším jazyce: flexible electronics;printed electronics;organics electronics;manufacturing technology
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na technologické postupy výrobních technologií pro tištěnou a flexibilní elektroniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on technological processes of production technologies for printed and flexible electronics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bohuslav Melichar_BP_2013_VTPFE.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053733_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053733_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053733_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.