Title: Výrobní technologie pro tištěnou a flexibilní elektroniku
Other Titles: Production technologies for printed and flexible electronics
Authors: Melichar, Bohuslav
Advisor: Pretl, Silvan
Referee: Hromadka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10493
Keywords: flexibilní elektronika;tištěná elektronika;organická elektronika;výrobní technologie
Keywords in different language: flexible electronics;printed electronics;organics electronics;manufacturing technology
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na technologické postupy výrobních technologií pro tištěnou a flexibilní elektroniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on technological processes of production technologies for printed and flexible electronics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohuslav Melichar_BP_2013_VTPFE.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
053733_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,72 kBAdobe PDFView/Open
053733_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,08 kBAdobe PDFView/Open
053733_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.