Název: Využití solární energie pro vytápění budov
Další názvy: Heating of Building with Solar Energy
Autoři: Vávrovský, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Majer, Viktor
Oponent: Veleba, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10496
Klíčová slova: Solární kolektor;solární energie;ohřev vody;vytápění;průzkum trhu
Klíčová slova v dalším jazyce: Solar colector;solar energy;water warming;heating;market research
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti vytápění objektu pomocí sluneční energie. Studie se zabývá i průzkumem trhu v oblasti zařízení na přitápění pomocí solárního zařízení. Ve vzorovém objektu je navrženo solární zařízení na přitápění a ohřev TUV. Zároveň práce hodnotí vybrané druhy solárních zařízení z ekonomického a energetického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the possibility of using the solar energy for building heating. It also deals with market research aimed at the equipment field usable for heating by solar power. Solar powered system for heating and water warming has been designed as a model object. My thesis also evaluates the selected types of solar installations from economical and energetic point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vavrovsky Jaroslav - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053737_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053737_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053737_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.