Title: Využití solární energie pro vytápění budov
Other Titles: Heating of Building with Solar Energy
Authors: Vávrovský, Jaroslav
Advisor: Majer, Viktor
Referee: Veleba, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10496
Keywords: Solární kolektor;solární energie;ohřev vody;vytápění;průzkum trhu
Keywords in different language: Solar colector;solar energy;water warming;heating;market research
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti vytápění objektu pomocí sluneční energie. Studie se zabývá i průzkumem trhu v oblasti zařízení na přitápění pomocí solárního zařízení. Ve vzorovém objektu je navrženo solární zařízení na přitápění a ohřev TUV. Zároveň práce hodnotí vybrané druhy solárních zařízení z ekonomického a energetického hlediska.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the possibility of using the solar energy for building heating. It also deals with market research aimed at the equipment field usable for heating by solar power. Solar powered system for heating and water warming has been designed as a model object. My thesis also evaluates the selected types of solar installations from economical and energetic point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavrovsky Jaroslav - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
053737_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,22 kBAdobe PDFView/Open
053737_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,16 kBAdobe PDFView/Open
053737_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.