Title: Vývoj algoritmů pro snižování hluku měničů
Other Titles: Development of algorithms for power converters noise reduction
Authors: Zeman, Jan
Advisor: Glasberger, Tomáš
Referee: Mužíková, Vendula
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10497
Keywords: pulzní šířková modulace;napětí na zátěži;spínací frekvence;napěťový střídač;můstkový usměrňovač;napěťové spektrum
Keywords in different language: pulse-width modulation;load voltage;switching frequency;voltage source inverter;bridge rectifier;voltage spectrum
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem algoritmů pro snížení hluku frekvenčních měničů. Je zde popsán vliv frekvence nosného signálu na hluk měničů a teoreticky je popsána možnost snížení tohoto hluku. Dále se práce zabývá vytvořením vhodného algoritmu pro snížení hluku těchto měničů. Vyvinutý algoritmus byl ověřen jak simulacemi, tak i měřením na laboratorním pohonu s asynchronním motorem malého výkonu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with development of algorithms for noise reduction of AC-drives. It develops and describes the influence of switching frequency to the noise emitted by these converters. In the next step, the work deals with developing of an appropriate algorithm to reduce the noise of these converters. The developed algorithm has been validated by both simulations and measurements of the electric drive with an induction motor of low power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Zeman.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
ZemanJan_v.pdfPosudek vedoucího práce583,49 kBAdobe PDFView/Open
053738_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,58 kBAdobe PDFView/Open
053738_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.