Název: Vývoj algoritmů pro snižování hluku měničů
Další názvy: Development of algorithms for power converters noise reduction
Autoři: Zeman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Glasberger, Tomáš
Oponent: Mužíková, Vendula
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10497
Klíčová slova: pulzní šířková modulace;napětí na zátěži;spínací frekvence;napěťový střídač;můstkový usměrňovač;napěťové spektrum
Klíčová slova v dalším jazyce: pulse-width modulation;load voltage;switching frequency;voltage source inverter;bridge rectifier;voltage spectrum
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem algoritmů pro snížení hluku frekvenčních měničů. Je zde popsán vliv frekvence nosného signálu na hluk měničů a teoreticky je popsána možnost snížení tohoto hluku. Dále se práce zabývá vytvořením vhodného algoritmu pro snížení hluku těchto měničů. Vyvinutý algoritmus byl ověřen jak simulacemi, tak i měřením na laboratorním pohonu s asynchronním motorem malého výkonu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with development of algorithms for noise reduction of AC-drives. It develops and describes the influence of switching frequency to the noise emitted by these converters. In the next step, the work deals with developing of an appropriate algorithm to reduce the noise of these converters. The developed algorithm has been validated by both simulations and measurements of the electric drive with an induction motor of low power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Zeman.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZemanJan_v.pdfPosudek vedoucího práce583,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053738_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053738_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.