Title: Způsoby minimalizace částečných výbojů u vinutí točivých strojů
Other Titles: Ways to minimize of partial discharges in rotating machines windings
Authors: Wohlrab, Robin
Advisor: Krpal, Ondřej
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10502
Keywords: Synchronní stroj;izolační systém;vodivé ochrany;polovodivé ochrany;vinutí;částečné výboje
Keywords in different language: Synchronous machine;insulating systém;conductive coating;semiconductive coating;winding;partial discharges
Abstract: Bakalářská práce se věnuje způsobům minimalizace částečných výbojů ve vinutí vysokonapěťových točivých strojů. V úvodu se práce zaměřuje na velké synchronní stroje, kde se s touto výbojovou činnosti běžně setkáváme. Další kapitoly pojednávají o teoretickém popisu částečných výbojů a o jejich následné minimalizaci. V závěru práce jsou popsány vodivé a polovodivé ochrany proti částečným výbojům společnosti VonRoll a srovnání s konkurenčními společnostmi zabývajícími se eliminací částečných výbojů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is devoted to ways of minimizing partial discharges in high-voltage windings of rotating machines. At the beginning, the work focuses on large synchronous machines where is this dicharge activity usual. Other chapters deal with the theoretical description of the partial discharges and subsequent minimization. The conclusion describes conductive and semiconductive protection agains partial discharges of VonRoll and contains also a comparison with competing companies involved in the elimination of partial discharges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zpusoby minimalizace castecnych vyboju u vinuti tocivych stroju Robin Wohlrab.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
053744_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,75 kBAdobe PDFView/Open
053744_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,2 kBAdobe PDFView/Open
053744_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.