Title: Učitelé Harryho Pottera: jejich vyučovací styl a přístup ke studentům
Other Titles: Teachers of Harry Potter: their teaching style and attitudes to students
Authors: Balounová, Alžběta
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10534
Keywords: Harry Potter;Hogwarts;vyučovací styl;vyučovací metoda;učitelova role;dohlížitel;oblíbenost
Keywords in different language: Harry Potter;Hogwarts;teaching style;teaching method;teacher´s role;controller;popularity
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá různými typy učebních stylů a učebních metod. Teoreticky popisuje osobu učitele, jednotlivé učební styly podle dělení na autoritativní, demokratický, liberální, byrokratický, patriarchální a anti-autokratický přístup. Zmíněno je také dělení podle Jeremyho Harmera založeno na rolích učitele během vyučování. Teoreticky také popisuje různé výukové metody podle charakteru poznávacích činností a podle zdroje a druhu poznání. To vše s odkazem na několik významných metodických prací za použití pedagogického slovníku a několika online slovníků. Práce se věnuje jednotlivým učitelům Harryho Pottera. Cílem je zjistit, jestli oblíbení a neoblíbení učitelé mohou být rozlišováni podle rozdílných učebních stylů a metod. Rozbor jednotlivých učitelů se zaměřuje na jejich vzhled, vyučovací předmět, učební styl s ohledem na osobnost učitele a na roli učitele během hodiny, metody výuky podle poznávacích činností a podle zdroje a druhu poznání. Práce se zabývá oblíbeností učitelů z pohledu Harryho Pottera.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with various types of attitudes to students and teaching methods. It discusses teacher?s personality, teaching styles and teaching methods. The teaching styles are divided into an autocratic, democratic, liberal, bureaucratic, patriarchal, and anti-autocratic teaching style. Jeremy Harmer?s classification of various roles the teacher adopts is mentioned as well. It also theoretically describes different teaching methods based on cognitive activities and a source and kind of cognition, all with reference to works published by various methodologists and to a pedagogical dictionary and several online versions of dictionaries. The thesis deals with particular teachers of Harry Potter. The aim of the thesis is to examine whether the popular and unpopular teachers can be distinguished by different teaching styles and methods. Teachers? analysis describes the teachers? appearance, the subjects, the teaching styles with respect to teachers? personalities and their roles during educational process, the teaching methods based on cognitive activities and a source and kind of cognition. The thesis deals with teachers? popularity from Harry Potter?s point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce422,04 kBAdobe PDFView/Open
Balounova V.pdfPosudek vedoucího práce92,08 kBAdobe PDFView/Open
Balounova O.pdfPosudek oponenta práce136,17 kBAdobe PDFView/Open
Balounova.pdfPrůběh obhajoby práce39,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.