Název: Poslech v učebnicích pro 2. stupeň základních škol
Další názvy: Listening in textbooks for the lower secondary schools
Autoři: Dvořáková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10538
Klíčová slova: poslech;učebnice anglického jazyka pro ZŠ;žáci 9. ročníku;testy NIQES
Klíčová slova v dalším jazyce: listening;textbooks of englisch language for PS;9th grades pupil;tests NIQES
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá poslechem v hodinách anglického jazyka. Teoretická část se věnuje poslechu, druhům poslechu, roli učitele a druhy cvičení. V praktické části jsou porovnávány dvě nejpoužívanější učebnice - Project 3 a Project 4. Na závěr jsou uvedeny komentáře a výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this final work I deal with a topic of listening and listening comprehension at the lower secondary schools, especially fourteen or fifteen-year old pupils. The final work is divided into two basic parts - practical and theoretical. There are different subchapters connected with listening in the theoretical part. In these chapters, you can find a characterization of listening, what its importance in language learning is, the process of listening including the main stages, listening materials and which kinds of checking listening comprehension we know. Two subchapters deal with Framework Education Programme and Final Test NIQES for pupils at the end of lower secondary schools in the Czech Republic. Practical part derives from specialized publications which are connected with listening. There are showed two main textbooks that are used at the lower secondary schools and I try to find out if the authors of the books prepare pupils for the Final Tests NIQES and language life in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_-_Jana_Dvorakova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova V.pdfPosudek vedoucího práce132,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova O.pdfPosudek oponenta práce102,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.