Title: Využití obrázků a básní při výuce anglické literatury
Other Titles: The Use of Pictures and Poems in Teaching English Literature
Authors: Nyklesová, Martina
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10544
Keywords: výuka anglické literatury;básně;obrázky;pracovní listy
Keywords in different language: Teaching English literature;poems;pictures;worksheets
Abstract: Tato práce se zabývá použitím obrázků a básní při výuce anglické literatury. Teoretická část podává základní informace o sociální a historické zázemí o užití obrázků a poezie ve vzdělávání. Dále uvádí množství úloh s obrázky, básněmi, nebo kombinací obou. Každá úloha obsahuje krátký popis a jak jí lze obměnit. Poslední sekce teoretické části rozebírá tři základní problémy, které se mohou objevit při zařazování vizuálních pomůcek a poezie do výuky anglické literatury a jak je řešit.Praktická část popisuje metodu prácy, výsledky výzkumu a zabývá se tvorbou deseti pracovních listů. První byl vyzkoušen na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních. Spokojenost s pracovním listem byla zjišťována pomocí dotazníku. Zbylých devět pracovních listů bylo vytvořeno s ohledy na odpovědi z dotazníků.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of pictures and poetry in teaching English literature. The theoretical part provides information about the historical and social background and it lists a number of tasks with poems, pictures or the combination of both. Furthermore, it discusses three main difficulties that may appear when implementing visuals and poetry in English literature classes and their possible solutions. The practical segment of this work describes the development of ten worksheets, located in the Appendices section, and supplies the data from the following research together with a commentary and implications for teaching English literature classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martina Nyklesova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Nyklesova V.pdfPosudek vedoucího práce79,74 kBAdobe PDFView/Open
Nyklesova O.pdfPosudek oponenta práce98,2 kBAdobe PDFView/Open
Nyklesova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.