Název: Využití obrázků a básní při výuce anglické literatury
Další názvy: The Use of Pictures and Poems in Teaching English Literature
Autoři: Nyklesová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10544
Klíčová slova: výuka anglické literatury;básně;obrázky;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: Teaching English literature;poems;pictures;worksheets
Abstrakt: Tato práce se zabývá použitím obrázků a básní při výuce anglické literatury. Teoretická část podává základní informace o sociální a historické zázemí o užití obrázků a poezie ve vzdělávání. Dále uvádí množství úloh s obrázky, básněmi, nebo kombinací obou. Každá úloha obsahuje krátký popis a jak jí lze obměnit. Poslední sekce teoretické části rozebírá tři základní problémy, které se mohou objevit při zařazování vizuálních pomůcek a poezie do výuky anglické literatury a jak je řešit.Praktická část popisuje metodu prácy, výsledky výzkumu a zabývá se tvorbou deseti pracovních listů. První byl vyzkoušen na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních. Spokojenost s pracovním listem byla zjišťována pomocí dotazníku. Zbylých devět pracovních listů bylo vytvořeno s ohledy na odpovědi z dotazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of pictures and poetry in teaching English literature. The theoretical part provides information about the historical and social background and it lists a number of tasks with poems, pictures or the combination of both. Furthermore, it discusses three main difficulties that may appear when implementing visuals and poetry in English literature classes and their possible solutions. The practical segment of this work describes the development of ten worksheets, located in the Appendices section, and supplies the data from the following research together with a commentary and implications for teaching English literature classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Martina Nyklesova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nyklesova V.pdfPosudek vedoucího práce79,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nyklesova O.pdfPosudek oponenta práce98,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nyklesova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.