Název: Hlavní překážky v začleňování metody CLIL do výuky na II. stupni základních škol v České republice
Další názvy: The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic
Autoři: Hnátková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10548
Klíčová slova: CLIL;výuka cizího jazyka;hodnocení výuky;výuka zeměpisu;kompetence CLIL učitele;kognitivní cíle
Klíčová slova v dalším jazyce: CLIL;foreign language teaching;assessment;geography teaching;competences of CLIL teachers;thinking skills
Abstrakt: Tato diplomová práce rozebírá a popisuje hlavní problémy a překážky v začlenění metody CLILu do hodin výuky Zeměpisu na druhém stupni základní školy v České republice.První část představuje metodiku hodin CLILu v teoretické rovině. Snažím se o vysvětlení užití obou jazyků, mateřského a cizího, během hodin CLILu.Dále představuji návrhy na řešení problematiky hodnocení, které je u této metody náročné a mnohdy kontroverzní téma.Cílem praktické části byl experiment, snaha zjistit, zda je možné při využití metody CLILu obsáhnout daná témata v plném rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Na závěr svého experimentu žáci vyplnili dotazník, na základě něhož jsem zjišťovala jejich postřehy a dojmy ze změny vyučovací metody.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the main obstacles in applying and using Content and Language Integrated Learning method (CLIL) throughout the practice of teaching and learning in upper elementary school in the Czech Republic. The first part introduces CLIL methodology. The implications of CLIL are pictured from the learner´s as well as teacher´s perspective. Assessment strategies are introduced. In practical part I tried to validate feasibilty of applying CLIL and covering the given amount of Geography curriculum stated by the school educational program. The second part of experiment is to find out, through questionnaire, about pupil´s perception about CLIL.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
T.Hnatkova DIPLOM.PRACE_CLIL_final.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatkova V.pdfPosudek vedoucího práce147,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatkova O.pdfPosudek oponenta práce92,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatkova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.