Title: Hlavní překážky v začleňování metody CLIL do výuky na II. stupni základních škol v České republice
Other Titles: The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic
Authors: Hnátková, Tereza
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10548
Keywords: CLIL;výuka cizího jazyka;hodnocení výuky;výuka zeměpisu;kompetence CLIL učitele;kognitivní cíle
Keywords in different language: CLIL;foreign language teaching;assessment;geography teaching;competences of CLIL teachers;thinking skills
Abstract: Tato diplomová práce rozebírá a popisuje hlavní problémy a překážky v začlenění metody CLILu do hodin výuky Zeměpisu na druhém stupni základní školy v České republice.První část představuje metodiku hodin CLILu v teoretické rovině. Snažím se o vysvětlení užití obou jazyků, mateřského a cizího, během hodin CLILu.Dále představuji návrhy na řešení problematiky hodnocení, které je u této metody náročné a mnohdy kontroverzní téma.Cílem praktické části byl experiment, snaha zjistit, zda je možné při využití metody CLILu obsáhnout daná témata v plném rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Na závěr svého experimentu žáci vyplnili dotazník, na základě něhož jsem zjišťovala jejich postřehy a dojmy ze změny vyučovací metody.
Abstract in different language: This work deals with the main obstacles in applying and using Content and Language Integrated Learning method (CLIL) throughout the practice of teaching and learning in upper elementary school in the Czech Republic. The first part introduces CLIL methodology. The implications of CLIL are pictured from the learner´s as well as teacher´s perspective. Assessment strategies are introduced. In practical part I tried to validate feasibilty of applying CLIL and covering the given amount of Geography curriculum stated by the school educational program. The second part of experiment is to find out, through questionnaire, about pupil´s perception about CLIL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T.Hnatkova DIPLOM.PRACE_CLIL_final.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Hnatkova V.pdfPosudek vedoucího práce147,06 kBAdobe PDFView/Open
Hnatkova O.pdfPosudek oponenta práce92,87 kBAdobe PDFView/Open
Hnatkova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.