Název: Využití mezipředmětových vztahů při výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Cross - Curricular Approach to Teaching English in Primary School
Autoři: Byloková, Alice
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10550
Klíčová slova: mezioborové vztahy;základní vzdělání;učebnice;žáci;jazyk;předmět;nevyváženost
Klíčová slova v dalším jazyce: interdisciplinary relations;primary education;textbook;pupils;language;předmět;unbalance
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o mezipředmětových vztazích jako součásti primárního vzdělávání a zaměřuje se na žáky 3. ročníku ZŠ. Práce zjišťuje strukturu rozložení mezipředmětových vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with cross ? curricular approach to teaching English in Primary school and focuses particularly on 3rd grade pupils. The thesis investigates the approach to the interdisciplinary integration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Alice Bylokova.pdfPlný text práce543,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bylokova V.pdfPosudek vedoucího práce137,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bylokova O.pdfPosudek oponenta práce184 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bylokova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.