Title: Využití mezipředmětových vztahů při výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Cross - Curricular Approach to Teaching English in Primary School
Authors: Byloková, Alice
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10550
Keywords: mezioborové vztahy;základní vzdělání;učebnice;žáci;jazyk;předmět;nevyváženost
Keywords in different language: interdisciplinary relations;primary education;textbook;pupils;language;předmět;unbalance
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o mezipředmětových vztazích jako součásti primárního vzdělávání a zaměřuje se na žáky 3. ročníku ZŠ. Práce zjišťuje strukturu rozložení mezipředmětových vztahů.
Abstract in different language: This thesis deals with cross ? curricular approach to teaching English in Primary school and focuses particularly on 3rd grade pupils. The thesis investigates the approach to the interdisciplinary integration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Alice Bylokova.pdfPlný text práce543,95 kBAdobe PDFView/Open
Bylokova V.pdfPosudek vedoucího práce137,13 kBAdobe PDFView/Open
Bylokova O.pdfPosudek oponenta práce184 kBAdobe PDFView/Open
Bylokova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.