Název: Učitelé v Harrym Potterovi a jejich vliv na žáky
Další názvy: Teachers in Harry Potter and their ifluence on students
Autoři: Winkelhöferová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10552
Klíčová slova: žáci;kompetence;role učitele;vliv na žáky;osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: pupils;teachers' competences;roles;influence on pupils;personalities
Abstrakt: Diplomová práce řeší otázku, jak žáci vnímají své učitele. V teoretické části se zabývá psychologickým pohledem na osobnost učitele a možné dopady na žáky, dále zkoumá učitelovy kompetence a role, které ve školním prostředí vykonává. Tato kapitola se také zaměřuje na žáky a jejich osobnosti, jejich přístup k učení a vliv sebevědomí. Výzkumná část zkoumá, jaké dojmy a pocity mají žáci základních škol ohledně vybraných učitelů z knížek či filmů od J. K. Rowlingové. Výsledky jsou řazeny podle věku respondentů a jsou znázorněny v grafech. Závěrečná kapitola shrnuje hlavní myšlenky a dopady této práce v učitelské praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the personalities of teachers and their influence on pupils. It provides essential information about psychological views on personality both of teachers and pupils, the roles of teachers and their competences. The background chapter also discusses the issues of pupils, their approaches to studying and their self-esteem. The research part focuses on the pupils? view of selected teachers from J. K. Rowling books and adapted movies. The results are divided according the age of respondents and captured in graphs. In conclusion part the impacts and results of those views are summarized and the possible applications in the school environment are suggested
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Winkelhoferova DP.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Winkelhoferova V.pdfPosudek vedoucího práce97,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Winkelhoferova O.pdfPosudek oponenta práce92,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Winkelhoferova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.