Title: Učitelé v Harrym Potterovi a jejich vliv na žáky
Other Titles: Teachers in Harry Potter and their ifluence on students
Authors: Winkelhöferová, Zdeňka
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10552
Keywords: žáci;kompetence;role učitele;vliv na žáky;osobnosti
Keywords in different language: pupils;teachers' competences;roles;influence on pupils;personalities
Abstract: Diplomová práce řeší otázku, jak žáci vnímají své učitele. V teoretické části se zabývá psychologickým pohledem na osobnost učitele a možné dopady na žáky, dále zkoumá učitelovy kompetence a role, které ve školním prostředí vykonává. Tato kapitola se také zaměřuje na žáky a jejich osobnosti, jejich přístup k učení a vliv sebevědomí. Výzkumná část zkoumá, jaké dojmy a pocity mají žáci základních škol ohledně vybraných učitelů z knížek či filmů od J. K. Rowlingové. Výsledky jsou řazeny podle věku respondentů a jsou znázorněny v grafech. Závěrečná kapitola shrnuje hlavní myšlenky a dopady této práce v učitelské praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the personalities of teachers and their influence on pupils. It provides essential information about psychological views on personality both of teachers and pupils, the roles of teachers and their competences. The background chapter also discusses the issues of pupils, their approaches to studying and their self-esteem. The research part focuses on the pupils? view of selected teachers from J. K. Rowling books and adapted movies. The results are divided according the age of respondents and captured in graphs. In conclusion part the impacts and results of those views are summarized and the possible applications in the school environment are suggested
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Winkelhoferova DP.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Winkelhoferova V.pdfPosudek vedoucího práce97,17 kBAdobe PDFView/Open
Winkelhoferova O.pdfPosudek oponenta práce92,53 kBAdobe PDFView/Open
Winkelhoferova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.