Title: Výuka výslovnosti pomocí Jazz Chants v angličtině na ZŠ
Other Titles: Teaching pronunciation using Jazz Chants in English at elementary school
Authors: Chocová, Lucie
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10556
Keywords: angličtina;základní školy;výslovnost;výuka;jazz chants;pozorování;experimenty;dotazník;vyhodnocení
Keywords in different language: english language;basic schools;pronunciation;teaching;jazz chants;observations;experiments;questionnaire;evaluation
Abstract: Diplomová práce zkoumá Jazz Chants jako prostředek k výuce výslovnosti v angličtině na základní škole. Zjišťuje, zdali lze pomocí Jazz Chants dosáhnout toho, aby žáci zlepšili svoji výslovnost, konkrétně výslovnost hlásky /w/. Dále zjišťuje postoj žáků k Jazz Chants.
Abstract in different language: In the thesis Jazz Chants are explored as a tool for teaching pronunciation in English at elementary school. It aims to find out if Jazz Chants can help Czech elementary learners improve their pronunciation, specifically pronunciation of the phoneme /w/. Further the learners´ feeling about Jazz Chants is surveyed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lucie Chocova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Chocova V.pdfPosudek vedoucího práce131,72 kBAdobe PDFView/Open
Chocova O.pdfPosudek oponenta práce96,14 kBAdobe PDFView/Open
Chocova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.