Název: Výuka výslovnosti pomocí Jazz Chants v angličtině na ZŠ
Další názvy: Teaching pronunciation using Jazz Chants in English at elementary school
Autoři: Chocová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10556
Klíčová slova: angličtina;základní školy;výslovnost;výuka;jazz chants;pozorování;experimenty;dotazník;vyhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: english language;basic schools;pronunciation;teaching;jazz chants;observations;experiments;questionnaire;evaluation
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá Jazz Chants jako prostředek k výuce výslovnosti v angličtině na základní škole. Zjišťuje, zdali lze pomocí Jazz Chants dosáhnout toho, aby žáci zlepšili svoji výslovnost, konkrétně výslovnost hlásky /w/. Dále zjišťuje postoj žáků k Jazz Chants.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis Jazz Chants are explored as a tool for teaching pronunciation in English at elementary school. It aims to find out if Jazz Chants can help Czech elementary learners improve their pronunciation, specifically pronunciation of the phoneme /w/. Further the learners´ feeling about Jazz Chants is surveyed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lucie Chocova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocova V.pdfPosudek vedoucího práce131,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocova O.pdfPosudek oponenta práce96,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.