Název: Rozmanité inteligence a jazykové úkoly
Další názvy: Multiple Intelligences and Language Tasks
Autoři: Schlumpergerová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10557
Klíčová slova: rozmanité inteligence;jazykové úkoly;učebnice anglického jazyka;rozvoj rozmanitých inteligencí
Klíčová slova v dalším jazyce: multiple intelligences;language tasks;english languagetextbooks;development of multiple intelligences
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem teorie rozmanitých inteligencí a jazykových úkolů. Úvodní teoretická část poskytuje informace o Gardnerově teorii rozmanitých inteligencí a popisuje 7 základních typů intelligence: verbální, logicko-matematickou, hudební, prostorovou , tělesně-pohybovou, interpersonální a intrapersonální. Vysvětluje zavedení Gardnerovy teorie do oblasti vzdělávání s důrazem na jazykové vzdělávání. Výzkumná část obsahuje analýzu jazykových úkolů, které se objevují v pěti vzorových učebnicích anglického jazyka. Hlavní ideou práce je zjistit, zda a v jaké míře je zmiňovaných 7 typů intelligence začleněno do těchto úkolů. Výsledky výzkumu jsou poté interpretovány a vystaveny diskuzi. Závěrem práce jsou navrženy možné implikace výzkumu do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with multiple intelligences theory in relation to language tasks. The first part is focused on theoretical background. It provides information about Gardner´s theory of MI and describes seven basic types of intelligences: verbal-linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, intrapersonal and interpersonal. Later, implementation of the MI theory into education is explained. Above all, attention is paid to language teaching and learning. The research part consists of an analysis of language tasks appearing in English textbooks in order to discover if these tasks incorporate multiple intelligences. Afterwards, the results of the research are discussed and implications of the research are suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Schlumpergerova.pdfPlný text práce588,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schlumpergerova V.pdfPosudek vedoucího práce82,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schlumpergerova O.pdfPosudek oponenta práce89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schlumpergerova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.