Název: Jazykové funkce prostřednictvím příběhů v angličtině na 2. stupni ZŠ
Další názvy: Language Functions through Storytelling in English teaching at Upper Primary School
Autoři: Ohanková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10558
Klíčová slova: jazyková funkce;příběhy;guided discovery;výuka angličtiny
Klíčová slova v dalším jazyce: language function;storytelling;guided discovery;english teaching
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá prezentací jazykových funkcí prostřednictvím příběhů pod "guided-discovery" vedením na druhém stupni ZŚ. Konkrétně tato práce zkoumá zda jsou příběhy pod "gouided-discovery" vedením efektivním a pro žáky atraktivním způsobem výuky jazykových funkcí. Teoretická část představuje jednotlivé pojmy hypotézy. Popisuje jazykové funkce a jejich dělení, zaměřuje se na "guided-discovery" jako způsob prezentace nové látky a detailně se věnuje využití příběhů ve výuce. Praktická část pak představuje metody výzkumu a jeho hlavní výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with presentation of language functions through storytelling under guided-discovery leading at upper primary school. Concretely this work researches whether storytelling under guided-discovery leading in effective and for students attractive way of presenting language functions. The theoretical part introduces individual terms of the hypothesis. It describes language functions and their division, "guided-discovery" as a way of presenting new language structures and storytelling in English teaching. The practical part of the thesis introduces methods of the research and its major findings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ohankova_Petra_2013.pdfPlný text práce867,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ohankova V.pdfPosudek vedoucího práce126,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ohankova O.pdfPosudek oponenta práce101,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ohankova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.