Title: Jazykové funkce prostřednictvím příběhů v angličtině na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Language Functions through Storytelling in English teaching at Upper Primary School
Authors: Ohanková, Petra
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10558
Keywords: jazyková funkce;příběhy;guided discovery;výuka angličtiny
Keywords in different language: language function;storytelling;guided discovery;english teaching
Abstract: Diplomová práce se zabývá prezentací jazykových funkcí prostřednictvím příběhů pod "guided-discovery" vedením na druhém stupni ZŚ. Konkrétně tato práce zkoumá zda jsou příběhy pod "gouided-discovery" vedením efektivním a pro žáky atraktivním způsobem výuky jazykových funkcí. Teoretická část představuje jednotlivé pojmy hypotézy. Popisuje jazykové funkce a jejich dělení, zaměřuje se na "guided-discovery" jako způsob prezentace nové látky a detailně se věnuje využití příběhů ve výuce. Praktická část pak představuje metody výzkumu a jeho hlavní výsledky.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with presentation of language functions through storytelling under guided-discovery leading at upper primary school. Concretely this work researches whether storytelling under guided-discovery leading in effective and for students attractive way of presenting language functions. The theoretical part introduces individual terms of the hypothesis. It describes language functions and their division, "guided-discovery" as a way of presenting new language structures and storytelling in English teaching. The practical part of the thesis introduces methods of the research and its major findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ohankova_Petra_2013.pdfPlný text práce867,77 kBAdobe PDFView/Open
Ohankova V.pdfPosudek vedoucího práce126,62 kBAdobe PDFView/Open
Ohankova O.pdfPosudek oponenta práce101,34 kBAdobe PDFView/Open
Ohankova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.