Title: Digitální vypravování příběhu ve výuce anglického jazyka u žáků 2. stupně
Other Titles: Using digital storytelling in English lessons with lower-secondary school students
Authors: Kotěšovcová, Marcela
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10560
Keywords: digitální vyprávění;jazykoví studenti;ŠVP;počítačové aplikace;výhody;začlenění do výuky;výuka jazyka
Keywords in different language: digital storytelling;language students;FEP EE;computer applications;advantages;integration into education;language teaching
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá digitálním vypravováním jako jednou z možností forem výuky. Teoretická část nabízí základní informace o digitálním vypravování, jeho vývoji a možnosti tvorby. Popsán je též proces samotné produkce včetně dostupného softwaru. Dále se zabývá výhodami začlenění této vyučovací formy do výuky a z toho plynoucího rozvoje studentů jak na úrovni všeobecné tak i jazykové. Poslední část teoretické části tvoří návod na implementaci digitálního vypravování do výuky. Praktická část popisuje průběh výzkumu v rámci jazykové výuky. Představeni jsou studenti a vybraná témata. Následuje popis samotné práce a způsob, jakým bylo digitální vypravování do výuky začleněno. Závěrečná část praktické části shrnuje výsledky studentů, po kterých následuje diskuze včetně návrhů a doporučení pro výuku a možností dalšího výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with digital storytelling as a valuable teaching tool. Its theoretical part offers all essential information about digital storytelling background, development and also defines the possibilities of creating digital stories. The process of production including the available software is also provided. The benefits of employing this type of work into the teaching practice together with students? overall development and with language learners is also discussed followed by the actual guide of the in class implementation. The research part describes how the action research was carried out. The group of students working on the projects and the chosen topics are presented. It is followed by the actual application of digital storytelling into the language instruction. The subsequent part deals with students? results that turned out to correspond with their IT and English skills. Finally, all the work is then summarized and discussed with follow up teaching implications and ideas for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotesovcova_DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Kotesovcova V.pdfPosudek vedoucího práce77,31 kBAdobe PDFView/Open
Kotesovcova O.pdfPosudek oponenta práce88,3 kBAdobe PDFView/Open
Kotesovcova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.