Title: Různé způsoby podpory rozvíjení komunikačních dovedností v angličtině v učebnicích používaných na druhém stupni ZŠ
Other Titles: Various ways of supporting developing communication skills in textbooks used in the upper primary education
Authors: Köhnleinová, Iva
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10561
Keywords: SERR;RVP;komunikativní kompetence;komunikativní aktivity;učebnice 9. ročník
Keywords in different language: CEFR;spoken interaction;communicative competence;communicativ activities;CLT;controlled and free practices
Abstract: Práce se zabývá učebnicemi anglického jazyka používanými v 9. ročníku ZŠ z hlediska cvičení a aktivit podporujících rozvoj komunikativních dovedností žáků v perspektivě s očekávanými výstupy v oblasti prvního cizího jazyka na konci základního vzdělávání. Práce analyzuje 4 učebnice - Project 4, Project 4 - 3rd edition, Way to Win 9 a Challenges 3 - co se týče procentuálníh zastoupení a jednotlivých aktivit podporujícíh komunikaci. Nakonec práce srovnává všechny učebnice mezi sebou.
Abstract in different language: This works deals with Englsih courses used in year 9 of elementary schools and examines their textbooks regarding proportion and types of communicative activities. The work analyses 3 the most used textbooks and , on contrast, one which is quite rare in the Czech Republic. At the end, all data are put together and books are compared among each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kohnleinova Iva.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Kohenleinova V.pdfPosudek vedoucího práce130,8 kBAdobe PDFView/Open
Kohenleinova O.pdfPosudek oponenta práce166,53 kBAdobe PDFView/Open
Kohenleinova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.