Název: Různé způsoby podpory rozvíjení komunikačních dovedností v angličtině v učebnicích používaných na druhém stupni ZŠ
Další názvy: Various ways of supporting developing communication skills in textbooks used in the upper primary education
Autoři: Köhnleinová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10561
Klíčová slova: SERR;RVP;komunikativní kompetence;komunikativní aktivity;učebnice 9. ročník
Klíčová slova v dalším jazyce: CEFR;spoken interaction;communicative competence;communicativ activities;CLT;controlled and free practices
Abstrakt: Práce se zabývá učebnicemi anglického jazyka používanými v 9. ročníku ZŠ z hlediska cvičení a aktivit podporujících rozvoj komunikativních dovedností žáků v perspektivě s očekávanými výstupy v oblasti prvního cizího jazyka na konci základního vzdělávání. Práce analyzuje 4 učebnice - Project 4, Project 4 - 3rd edition, Way to Win 9 a Challenges 3 - co se týče procentuálníh zastoupení a jednotlivých aktivit podporujícíh komunikaci. Nakonec práce srovnává všechny učebnice mezi sebou.
Abstrakt v dalším jazyce: This works deals with Englsih courses used in year 9 of elementary schools and examines their textbooks regarding proportion and types of communicative activities. The work analyses 3 the most used textbooks and , on contrast, one which is quite rare in the Czech Republic. At the end, all data are put together and books are compared among each other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kohnleinova Iva.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohenleinova V.pdfPosudek vedoucího práce130,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohenleinova O.pdfPosudek oponenta práce166,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohenleinova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.