Title: Problematika vytváření efektivních konverzačních hodin pro studenty středních škol
Other Titles: Issues in Designing Effective Conversational Lessons for Secondary School Students
Authors: Mertová, Kateřina
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10562
Keywords: konverzační hodina;mluvní dovednosti;studenti středních škol;efektivita;výuka konverzace;pozorování
Keywords in different language: conversational lesson;speaking skills;secondary school students;effectiveness;teaching speaking;observation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytváření efektivních konverzačních hodin pro studenty středních škol. Teoretická část popisuje důležitost výuky konverzace ve vyučovacím procesu, zejména ve výuce jazykům. Tato kapitola představuje různé způsoby zvyšování efektivity konverzačně zaměřených hodin s ohledem na věkové zvláštnosti studentů. Rozmanité aktivity rozvíjející komunikační dovednosti jsou uvedeny v teoretické části práce. Praktická část zahrnuje výzkum, který je proveden skrze cílené pozorování konverzačních hodin. Tato pozorování jsou následně analyzována a výsledky jsou popsány v samostatné kapitole. Bylo zjištěno, že efektivita konverzačních hodin v praxi se od teorie liší v mnoha ohledech. Na konci práce jsou uvedeny návrhy na další možnosti výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of designing effective conversational lessons for secondary school students. In the theoretical part, it describes why teaching speaking is important in a language learning process and it presents various ways of improving the effectiveness of speaking-based lessons concerning age-related differences of students. Diverse communication-focused activities are introduced in the theoretical section. The research part includes five lesson observations and their analysis in regard with the effectiveness of the observed conversational lessons. The results of the research show that the practise differs from the theory in many aspects. Research limitations as well as suggestions for further research are provided at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Mertova_Katerina.pdfPlný text práce644,64 kBAdobe PDFView/Open
Mertova V.pdfPosudek vedoucího práce94,65 kBAdobe PDFView/Open
Mertova O.pdfPosudek oponenta práce81 kBAdobe PDFView/Open
Mertova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.