Název: Problematika vytváření efektivních konverzačních hodin pro studenty středních škol
Další názvy: Issues in Designing Effective Conversational Lessons for Secondary School Students
Autoři: Mertová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10562
Klíčová slova: konverzační hodina;mluvní dovednosti;studenti středních škol;efektivita;výuka konverzace;pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: conversational lesson;speaking skills;secondary school students;effectiveness;teaching speaking;observation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytváření efektivních konverzačních hodin pro studenty středních škol. Teoretická část popisuje důležitost výuky konverzace ve vyučovacím procesu, zejména ve výuce jazykům. Tato kapitola představuje různé způsoby zvyšování efektivity konverzačně zaměřených hodin s ohledem na věkové zvláštnosti studentů. Rozmanité aktivity rozvíjející komunikační dovednosti jsou uvedeny v teoretické části práce. Praktická část zahrnuje výzkum, který je proveden skrze cílené pozorování konverzačních hodin. Tato pozorování jsou následně analyzována a výsledky jsou popsány v samostatné kapitole. Bylo zjištěno, že efektivita konverzačních hodin v praxi se od teorie liší v mnoha ohledech. Na konci práce jsou uvedeny návrhy na další možnosti výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with issues of designing effective conversational lessons for secondary school students. In the theoretical part, it describes why teaching speaking is important in a language learning process and it presents various ways of improving the effectiveness of speaking-based lessons concerning age-related differences of students. Diverse communication-focused activities are introduced in the theoretical section. The research part includes five lesson observations and their analysis in regard with the effectiveness of the observed conversational lessons. The results of the research show that the practise differs from the theory in many aspects. Research limitations as well as suggestions for further research are provided at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Mertova_Katerina.pdfPlný text práce644,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mertova V.pdfPosudek vedoucího práce94,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mertova O.pdfPosudek oponenta práce81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mertova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.