Title: Porovnání účinnosti preparativní HPLC a TLC
Other Titles: Comparison of Effectivity of Preparative HPLC and TLC
Authors: Jordánová, Eva
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Kraitr, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10574
Keywords: chromatografie;tenkovrstvá chromatografie;preparativní vysokoúčinná kapalinová chromatografie;betulin
Keywords in different language: chromatography;thin-layer chromatography;high-performance liquid chromatography;betulin
Abstract: Tato práce si klade za cíl zvýšit efektivitu preparativní vysokoúčinné kapalinové chromatografie tak, aby mohla úspěšně konkurovat již zavedené preparativní tenkovrstvé chromatografii a mohla být s úspěchem zapojena do vědeckovýzkumné činnosti studentů. Experimentální část práce je zaměřena na izolaci čistého betulinu ze směsi pomocí chromatografických metod. Je zde popsána analytická a preparativní tenkovrstvá chromatografie.
Abstract in different language: Aim of this paper is on increase in effectivity of preparative high-performance liquid chromatography in such way, that it could compete already introduced preparative thin-layer chromatography and it could be successfully used by the students in their scientific activity. Experimental part of the paper focuses on isolation of the pure betulin from the mixture using the chromatographical methods. There is described analytical and preparative thin-layer chromatography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Jordanova pdf.pdfPlný text práce822,43 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_VBP.pdfPosudek vedoucího práce686,24 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_OBP.pdfPosudek oponenta práce796,35 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce374,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.