Název: Biomechanický model motocyklisty
Další názvy: Motorcyclist Biomechanical Model
Autoři: Talaia, Pedro Miguel de Almeida
Vedoucí práce/školitel: Hynčík, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10734
Klíčová slova: modelování;multibody;hodnocení poranění;motocyklista;analýza nehody
Klíčová slova v dalším jazyce: modelling;multibody;injury assessment;motorcyclist;crash analysis
Abstrakt: Hlavním cílem práce je implementovat biomechanický model motocyklisty. Motocykl je vozidlo, které zapadá do skupiny zranitelných, pokud dojde k nehodě. Několik způsobů, jak modelovat lidské tělo, jejich anatomické a fyziologické vlastnosti, a mechanismy traumatu jsou vyhodnoceny a shrnuty z hlediska motocyklisty. Jsou také zkoumány způsoby a postupy, jak analyzovat trauma a zranění. Podrobné informace jsou zpracovány pro každou část lidského těla. Je také představen MKP model HUMOS2 k popisu trauma ve tkáních. 2D model motocyklu a řidiče je také realizován a diskutován. Model lidského těla je realizován přístupem MBS. Tento model se používá v mnoha situacích jako střet s chodcem nebo čelní náraz s vozidlem. Vliv ochranných pomůcek jako např. přilby je analyzován na modelu HUMOS2.
Abstrakt v dalším jazyce: The main propose of our work is the implementation of a Motorcyclist Biomechanical Model. Being the PTW a vehicle that fits in the fragile group of road user, their involvement in road collisions is a systemic problem in our days. The several ways to model the human body, their anatomical and physiologic characteristics, and trauma mechanisms are evaluated and summarized in the motorcyclist point of view. Scores and ways to analyse the trauma and injury are also explored. Detailed information is compiled for each section of the human body. It?s also presented a FEM model, HUMOS2, to access trauma in body tissues. A 2D model of a PTW and is driver is implemented and discussed. The Human Body Model using multibody formulation is implemented. The model is used in several scenarios, as a pedestrian hit or a frontal crash with a vehicle. Influence of protective equipment as a helmet is analysed on HUMOS2.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
a_PTalaia_Thesis.pdfPlný text práce13,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni-skolitele-talaia.pdfPosudek vedoucího práce657,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-talaia.pdfPosudek oponenta práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-talaia.pdfPrůběh obhajoby práce906,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.