Název: Systém pro naklápění úzkého tříkolového vozidla
Další názvy: Tilting system for narrow three wheel vehicle
Autoři: Vavřík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10762
Klíčová slova: tříkolové vozidlo;aktivní naklápění karoserie;dynamický model
Klíčová slova v dalším jazyce: three wheel vehicle;active tilting body;dynamic model
Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá problémem úzkých alternativních vozidel, který tkví v nízké stabilitě proti překlopení. I přes nesporné výhody vozidel s úzkým rozchodem je jejich nižší stabilita hlavní důvod omezující jejich rozšíření. Jako nejúčinnější způsob zvyšující stabilitu jízdy se jeví vhodné posouvání těžiště vozidla. Práce shrnuje poznatky z představených konceptů se zaměřením na jejich systémy zvyšující stabilitu proti překlopení při jízdě zatáčkou. Pro vybraný koncept úzkého alternativního tříkolového vozidla je ke zvýšení jeho stability navržen a popsán nový systém naklápění. Z důvodu potřeby testování chování kompletního navrženého vozidla je vyvinut softwarový model. Vyvinutý softwarový model lze jako šablonu snadno upravit a použít pro ladění a testování podobných konceptů úzkých alternativních naklápěných vozidel. Na vyvinutém softwarovém modelu je také možné virtuálně testovat navržené strategie řízení aktivního naklápění. Během této práce na podporu výzkumu v této oblasti vzniklo i skutečné experimentální úzké naklápěné vozidlo.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with issues concerning narrow alternative cars arising from low stability during turning. Vehicles with a narrow wheel track have many advantages but lower stability during turning is limiting their expansion. A highly effective way to increase stability is by suitable positioning of the center of gravity. The thesis summarizes the findings in presented concepts of narrow cars and focuses on systems that increase their stability during turning. A new tilting system is proposed and described for a selected alternative narrow three-wheeled vehicle. A software model of the complete vehicle is developed for simulation of driving properties. The developed software model is simply adjustable as a template for wide usage in virtual testing of similar alternative cars. It is possible to test the strategy of the proposed active tilting on the software model too. During this work a real experimental tilting three-wheeled vehicle was created that supports research in this direction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace_Vavrik.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Vavrik.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Vavrik.pdfPosudek oponenta práce3,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Vavrik.pdfPrůběh obhajoby práce714,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.