Title: Systém pro naklápění úzkého tříkolového vozidla
Other Titles: Tilting system for narrow three wheel vehicle
Authors: Vavřík, Jan
Advisor: Horák, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10762
Keywords: tříkolové vozidlo;aktivní naklápění karoserie;dynamický model
Keywords in different language: three wheel vehicle;active tilting body;dynamic model
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá problémem úzkých alternativních vozidel, který tkví v nízké stabilitě proti překlopení. I přes nesporné výhody vozidel s úzkým rozchodem je jejich nižší stabilita hlavní důvod omezující jejich rozšíření. Jako nejúčinnější způsob zvyšující stabilitu jízdy se jeví vhodné posouvání těžiště vozidla. Práce shrnuje poznatky z představených konceptů se zaměřením na jejich systémy zvyšující stabilitu proti překlopení při jízdě zatáčkou. Pro vybraný koncept úzkého alternativního tříkolového vozidla je ke zvýšení jeho stability navržen a popsán nový systém naklápění. Z důvodu potřeby testování chování kompletního navrženého vozidla je vyvinut softwarový model. Vyvinutý softwarový model lze jako šablonu snadno upravit a použít pro ladění a testování podobných konceptů úzkých alternativních naklápěných vozidel. Na vyvinutém softwarovém modelu je také možné virtuálně testovat navržené strategie řízení aktivního naklápění. Během této práce na podporu výzkumu v této oblasti vzniklo i skutečné experimentální úzké naklápěné vozidlo.
Abstract in different language: This thesis deals with issues concerning narrow alternative cars arising from low stability during turning. Vehicles with a narrow wheel track have many advantages but lower stability during turning is limiting their expansion. A highly effective way to increase stability is by suitable positioning of the center of gravity. The thesis summarizes the findings in presented concepts of narrow cars and focuses on systems that increase their stability during turning. A new tilting system is proposed and described for a selected alternative narrow three-wheeled vehicle. A software model of the complete vehicle is developed for simulation of driving properties. The developed software model is simply adjustable as a template for wide usage in virtual testing of similar alternative cars. It is possible to test the strategy of the proposed active tilting on the software model too. During this work a real experimental tilting three-wheeled vehicle was created that supports research in this direction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Vavrik.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Vavrik.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Vavrik.pdfPosudek oponenta práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Vavrik.pdfPrůběh obhajoby práce714,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.