Název: On Synchronized Simulation in a Distributed Virtual Environment
Autoři: Meister, Marco
Wüthirch, Charles A.
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2001: Conference proceedings: The 9-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2001: University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, February 5.-9., 2001, p. 49-56
Datum vydání: 2001
Nakladatel: University of West Bohemia
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2001/Papers_2001/R297.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11250
ISBN: 80-7082-713-0
ISSN: 1213-6972
Klíčová slova: distribuovaná virtuální prostředí;distribuované systémy;simulace založená na interakci;chování objektů;aktivní objekty
Klíčová slova v dalším jazyce: distributed virtual environments;distributed systems;interaction base simulation;object behavior;active objects
Abstrakt: This paper addresses communication problems in a distributed virtual reality system. The paper presents VOODIE, a system that provides a framework for distributed virtual environments and overcomes the communication load problems by computing as much as possible at the user end. It then concentrates on the communication load generated by a shared virtual world in a general purpose network and proves that the use of intelligent objects can reduce communication in a distributed system to a minimum. It also measures the effect of end user interaction on the network load.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2001: Conference proceedings

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Meister.pdfPlný text234,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.